Gegevens van de Doetinchem Cohort Studie kunnen voor een breed scala aan wetenschappelijke vraagstukken op het terrein van gezondheid en de levensloop worden gebruikt. Hier vindt u de voorwaarden voor gebruik  en hoe een aanvraag voor gebruik van de data in te dienen. Ook wordt een overzicht gegeven van de beschikbare data bestanden en de beschikbare informatie per thema. Zie voor een beknopte beschrijving van de Doetinchem Cohort Studie ook de factsheet over 30 jaar Doetinchem Cohort Studie.

Aanvraag gegevens DCS

Overzicht beschikbare data