Beschikbare gegevens per meetronde

  Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5 Ronde 6 Ronde 7
Vragenlijsten*              
AVL1 X X X X X X X
Inlegvellen   X X X X X X
AVL2           X X
FFQ food frequency questionnaire (food frequency questionnaire)*   X X X      
FFQ new (online)             X
Lichamelijk onderzoek              
Lengte en gewicht X X X X X X X
Middel- en heupomtrek   X X X X X X
Bloeddruk arm X X X X X X X
Bloeddruk enkel       X X X X
Fysieke functietests         X X X
Hielecho         X X  
AGEs           X X
Bloedafname X X X X X X X
Spoturine         X X X
Ontlasting             X
Bloedonderzoek regulier              
Totaal cholesterol X X X X X X X
HDL hoge dichtheid lipoproteinen (hoge dichtheid lipoproteinen)-cholesterol X X X X X X X
Glucose   X X X X X X
Creatinine         X X X
Overige              
Cognitieve test   X X X X X X
Longfunctietest   X X X X X X
Beweegmeter           X X
Eenmalige bepalingen in bloed              
Albumine   X X X X    
ALT Anthonie van Leeuwenhoek Terrein (Anthonie van Leeuwenhoek Terrein)   X X X X    
GGT   X X X X    
Creatinine   X X X X    
Triglyceriden   X X X X    
Urea   X X X X    
Urinezuur   X X X X    
Plasma CRP C-reactief proteïne (C-reactief proteïne)   X X X X    
Cystatine C   X X X X    
Eenmalige bepalingen in urine              
Creatinine         X    
Albumine         X    

*AVL=Algemene Vragenlijst; FFQ=Food Frequency Questionnaire (voedingsvragenlijst)

Aanvullend onderzoek bij deelnemers van de Doetinchem Cohort Studie

Naast de reguliere metingen bij deelnemers van de Doetinchem Cohort Studie zijn in de loop der tijd verschillende extra bepalingen gedaan in materiaal dat is opgeslagen in de biobank. Ook zijn er aanvullende vragenlijsten afgenomen bij selecties van deelnemers. De belangrijkste worden hieronder genoemd.

DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)-bepalingen

GWAS-analyse bij deelnemers met minimaal drie metingen
Bepaling van SNPs die samenhangen met Alzheimer (vrijwel alle deelnemers)
Genotyperingen in deelbestanden (o.a. voor verband met HDL-cholesterol)

Bepalingen in bloed 

Bepaling van AMH (Anti Mullerian Hormone) bij vrouwelijke deelnemers van ronde 2 van de Doetinchem Cohort Studie
Diverse bepalingen bij kleine selecties van deelnemers (o.a. vetzuurbepaling, cysteïne, homocysteïne, IgE, ….)  

Aanvullende vragenlijsten

  • Vragenlijst ‘Life events’  tussen ronde 2 en 3 bij deelnemers aan het MORGEN-project (=ronde 2 van Doetinchem Cohort Studie) en deels Peilstationsproject Hart- en Vaatziekten (= ronde 1). Eerste meting bij ca. 12.000 deelnemers en 3 jaar later tweede meting bij ruim 3.000 deelnemers.
  • Bionic vragenlijst voor onderzoek naar depressie/depressieve gevoelens bij deelnemers uit ronde 5.