Een studie zoals de Doetinchem Cohort Studie (DCS) staat of valt met de betrokkenheid van zoveel trouwe deelnemers. We zijn zeer trots op de grote betrokkenheid van de deelnemers.

Zorgvuldigheid

De uitvoering van de DCS wordt dan ook met uiterste zorgvuldigheid gedaan en alle onderdelen worden uitgevoerd conform de (inter)nationale regelgeving. Alle onderdelen worden daarop gecheckt en goedgekeurd door een Medisch-Ethische Toetsings Commissie (METC medisch-ethische toetsingscommissie (medisch-ethische toetsingscommissie)). In aanvulling hierop werken we conform de privacy regels van het RIVM.

Hoe deelnemen?

Deelnemen aan de Doetinchem Cohort Studie kan alleen op uitnodiging. Een grote groep mensen van tussen 20 en 60 jaar in de periode 1987-1991 is gevraagd mee te doen. Een deel daarvan wordt elke 5 jaar onderzocht. Een ander deel wordt na 30 jaar gevraagd voor een tweede keer mee te doen. De indeling in groepen werd door het toeval bepaald.

Nieuwe instroom

Inmiddels zijn alle deelnemers tussen 50 en 90 jaar. Er zijn plannen om vanaf 2023 een nieuwe groep mensen te benaderen voor deelname aan het onderzoek.

Vragen?

Heeft u als deelnemer vragen over het onderzoek dan kunt u:

  • Uw vragen stellen aan de onderzoeksmedewerker tijdens het onderzoek op de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst).
  • Kijken bij veel gestelde vragen (FAQ frequently asked questions (frequently asked questions));
  • Een email sturen naar Doetinchemstudie@rivm.nl

Veelgestelde vragen

Indien u een deelnemer bent van de 5-jaarlijkse cyclus dan krijgt u elke 5 jaar een uitnodiging voor het reguliere onderzoek. Door omstandigheden, zoals de Coronapandemie, kan het voorkomen dat dit een jaar later is dan u gewend bent.
Tussendoor kunnen er ook nog extra onderzoeken worden uitgevoerd, waarvoor u een uitnodiging kunt krijgen. Wel of geen deelname aan deze extra metingen heeft geen invloed op het reguliere onderzoek. 
Deelname aan de studie en ook aan alle extra onderdelen is geheel vrijwillig.

Leuk dat u geïnteresseerd bent, maar deelnemen kan alleen op uitnodiging.

Indien u niet meer wilt meedoen aan de Doetinchem Cohort Studie, dan kunt u dit melden door een mail te sturen naar Doetinchemstudie@rivm.nl met uw naam, adres en geboortedatum, waarin u aangeeft dat u zich wilt terugtrekken uit de Doetinchem Cohort Studie. We nemen dan contact met u op om invulling te geven aan dit verzoek.

Ja, u kunt meedoen aan het onderzoek ook als u niet aan alle metingen wilt mee doen. U kunt dit bespreken met de onderzoeksmedewerkers.

Een overzicht van de belangrijkste resultaten van de Doetinchem Cohort Studie (DCS) is beschreven in de Jubileumbrochures van 25 en 30 jaar DCS (zie onder Downloads). Daarnaast zijn de gegevens van de DCS gebruikt voor verschillende wetenschappelijke publicaties. Een overzicht daarvan is te vinden onder 'Publicaties'.

Uw privacy wordt beschermd.
Alle informatie die u verstrekt gebruiken we uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden. Daarom worden uw gegevens gescheiden van uw naam opgeslagen. De voor dit onderzoek geldende richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen. De Medisch Ethische Toetsingscommissie UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Utrecht heeft het onderzoek hierop getoetst en goedgekeurd.

Neem contact op met de medewerkers of u nu of eventueel later kan meedoen. Als u twijfelt over deelname kunt u ook met een onafhankelijk arts praten. Naam en telefoonnummer van de arts zijn te vinden in de folder die u bij uw uitnodiging heeft gekregen. Mocht u deze folder niet meer hebben, dan kunt u  mailen naar Doetinchemstudie@rivm.nl

Van een aantal metingen krijgt u meteen de uitslag, inclusief een korte toelichting. Dit geldt voor uw bloeddruk, lichaamsgewicht en longfunctie.
Later krijgt u de uitslag van de bepalingen in het bloed (cholesterol- en glucosegehalte) thuisgestuurd, inclusief toelichting.
Voor veel andere onderwerpen kan gelden dat we tijdens het wetenschappelijk onderzoek met het lichaamsmateriaal stuiten op zaken die wijzen op een ernstig gezondheidsprobleem waarvoor behandeling beschikbaar is. In dat geval zal u daarover worden geïnformeerd.