Groep A-streptokokkeninfecties en zwangerschap

Verwekker: Groep-A-streptokokken (GAS).
Transmissieroute: druppelinfectie vanuit de keel en (in)direct contact met name via de handen.
Incubatietijd: roodvonk: 2-7 dagen. Keelontsteking 2-4 dagen.
Symptomen: roodvonk, krentenbaard, erysipelas, keelontsteking, kraamvrouwenkoorts, fasciitis necroticans, sepsis.

Besmettelijke periode:

  • bij ongecompliceerde, onbehandelde infectie: 10-21 dagen
  • bij pusvorming: zolang er afscheiding is (tot vele maanden)
  • bij antibiotische behandeling: tot 48 uur na start van de behandeling
  • bij dragerschap: langdurig besmettelijk met name voor intieme contacten

Risico's 

Risico voor zwangere (zelf)

Een zwangere loopt een even groot risico om besmet te raken en ziek te worden als niet-zwangeren.
Na de bevalling lopen kraamvrouwen echter ook het risico op kraamvrouwenkoorts.

Risico voor het ongeboren kind

Alleen bij zeer ernstige infectie van de moeder (bijvoorbeeld sepsis) is er een risico op intra-uteriene vruchtdood.

Risico voor pasgeborene

Pasgeborenen lopen vooral risico op infectie van de neus- en keelholte.

Naar de folder over zwangerschap en infecties

Professionals

Mogen kinderen met roodvonk of krentenbaard mee op kraamvisite?

Kraamvrouwen behoren tot de risicogroepen voor besmetting. Nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) wordt afgeraden.

Een zwangere heeft contact gehad met een kind met roodvonk. Zijn er maatregelen nodig?

Zwangeren zijn geen personen met een verhoogde kans op ernstig beloop (los van een kraamvrouwenkoorts) en zijn ook niet extra vatbaar voor roodvonk. Kraamvrouwen hebben wel een verhoogde kans op ernstig beloop (kraamvrouwenkoorts) en daarom geldt dat alleen kraamvrouwen maatregelen moeten nemen en nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) moeten mijden. 

Een kraamvrouw heeft contact gehad met een kind met roodvonk. Zijn er maatregelen nodig?

In geval van nauw contact (meer dan 4 uur per dag of 20 uur per week, samen op een kamer slapen of direct slijmvliescontact) wordt de kraamvrouw geadviseerd om op symptomen van besmetting te letten en in die situatie vroegtijdig contact met de huisarts op te nemen.

Welke diagnostiek moet worden uitgevoerd bij een kraamvrouw met roodvonkklachten?

Kweek van keel, pus, aangedane huiddelen of bloed, afhankelijk van infectieplaats en klinische verschijnselen. Een keelkweek is slechts in 50% gerelateerd aan een infectie. De bacterie wordt namelijk ook gevonden bij gezonde dragers.
Serologie: Stijging van AST en DNAsese B in serumpaar.
Aspecifieke bevindingen ter ondersteuning van de diagnose: leukocyten, BSE en CRP verhoging.

Naar de LCI-richtlijn Groep A-streptokokken (GAS)

 

Zwangschap publiek

Andere informatiebronnen

Home / Onderwerpen / G / Groep A-streptokokkeninfecties (GAS) / Groep A-streptokokkeninfecties en zwangerschap

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu