Organisatie en samenwerking

De studie NL de Maat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VWS. Eindverantwoordelijke voor de studie was het Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek (PZO) van het RIVM. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (divisie Julius Centrum), Julius Clinical Research BV (JCR) en de lokale GGD-en.

Het RIVM was samen met het Julius Centrum verantwoordelijk voor de wetenschappelijke opzet van de studie en had de centrale coördinatie. Julius Clinical Research was verantwoordelijk voor de uitvoering van het veldwerk. Het onderzoek werd regionaal uitgevoerd door daarvoor speciaal aangestelde en getrainde onderzoeksteams. De lokale GGD-en hebben bijgedragen aan het vinden van geschikte locaties, het trekken van de steekproef en het genereren van lokale publiciteit.

Home / Onderwerpen / N / Nederland de Maat Genomen / Organisatie en samenwerking

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu