In opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is in de periode 2009-2010 een monotoringstudie uitgevoerd naar de prevalentie van (abdominaal) overgewicht/obesitas, (onderdelen) van het metabool syndroom en ongediagnosticeerde diabetes in de algemene bevolking van 18-70 jaar. De naam van deze studie is Nederland de Maat Genomen, kortweg NL de Maat.

Kennis over het vóórkomen van leefstijl- en risicofactoren voor chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten en diabetes, is van belang voor een goede onderbouwing van het volksgezondheidsbeleid. Het laatste grootschalige onderzoek hiernaar dateerde van 1993-1997. Toen zijn in het kader van het MORGEN-project (MOnitoring van Risicofactoren en Gezondheid in Nederland) gegevens over leefstijl- en risicofactoren verzameld bij mannen en vrouwen van 20-59 jaar uit Amsterdam, Doetinchem en Maastricht.

Waarom dit onderzoek?

Vanwege de behoefte aan recente, gemeten gegevens is in 2009-2010 het project Nederland de Maat Genomen, kortweg NL de Maat, uitgevoerd in 7 gemeenten Hiervoor zijn bijna 15.000 personen uitgenodigd van 18-70 jaar, willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van de gemeente. Ongeveer 4.500 personen hebben meegedaan aan het onderzoek.

Meer informatie

Op deze website vindt u meer informatie over de studie NL de Maat (waar is het onderzoek uitgevoerd, bij wie en wat is er gemeten) en de resultaten. Ook zijn de tabellen met gegevens in te zien. De belangrijkste resultaten staan in een korte rapportage.