Informatie over WIP-Richtlijnen

De onafhankelijke stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) stelde van 1980 tot begin 2017 landelijke richtlijnen op voor de preventie van infecties in Nederlandse zorginstellingen met als doel richting te geven aan het handelen in de praktijk.

De WIP gebruikt nog steeds de RIVM-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen.U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGZ de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader.
Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.


De richtlijnen vindt u in alfabetische volgorde onder het kopje richtlijnen in de linkerkolom.

 

Home / Onderwerpen / W / Werkgroep Infectie Preventie (WIP) / Informatie over WIP-Richtlijnen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu