Alle mensen dragen bacteriën bij zich. Van sommige bacteriën kunnen we ziek worden. Om weer te herstellen is soms antibiotica nodig. Een belangrijk nadeel van antibiotica is dat bacteriën er ongevoelig voor kunnen worden. We noemen dat resistentie. Hoe vaker je antibiotica gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Infecties met resistente bacteriën zijn moeilijker te behandelen.

Antibioticaresistentie algemeen

Strip antibioticapillen

Antibioticaresistentie algemeen
Wat is antibioticaresistentie en hoe ontstaat het? Op deze pagina vindt u antwoord op deze en andere vragen.

Actueel

Jaap van Dissel voor camera

Actueel
Nieuws en actualiteiten

Antibioticaresistentie in de zorg

Antibioticaresistentie in de zorg
Zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, zijn risicovolle plaatsen voor het ontstaan en verspreiden van resistente bacteriën.

Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

Onderzoek in verpleeghuizen
Dit jaar voeren we een groot landelijk onderzoek uit onder verpleeghuizen. We onderzoeken hoe vaak resistente bacteriën voorkomen bij de bewoners...

Antibioticaresistentie in dieren, voedsel en milieu

Varkens

Antibioticaresistentie in dieren, voedsel en milieu
Bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica, komen niet alleen voor bij mensen, maar ook bij dieren, in ons voedsel en het milieu.

Eenheid van Taal in antibioticaresistentie (ABR)

Eenheid van taal
Eenheid van Taal gaat over het uitwisselen van gegevens tussen de medisch microbiologische laboratoria. Het doel is dit beter en sneller te doen.

Internationale samenwerking antibioticaresistentie

Meerdere wereldbollen

Internationale samenwerking antibioticaresistentie
Resistente bacteriën houden zich niet aan grenzen. Daarom is het belangrijk samen te werken met andere landen.

Over ons (programmateam antibioticaresistentie)

Over ons
Bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu werkt een team van medewerkers aan het terugdringen van antibioticaresistentie. Wie zijn zij en wat doen ze precies?