Onder omwonenden van landbouwpercelen leven vragen over de gevolgen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de agrarische sector voor hun gezondheid. Het RIVM heeft onderzoek gecoördineerd naar de blootstelling van omwonenden van bollenvelden aan bestrijdingsmiddelen.

In de buurt van bollenvelden zijn resten gevonden van bestrijdingsmiddelen in de buitenlucht rond woningen, in het stof op de deurmat en in het huisstof. Daarnaast zijn resten gevonden in de urine van omwonenden, bij volwassenen en bij kinderen. De gehalten van gemeten middelen in de lucht en urine waren niet hoger dan de risicogrenzen. Wel is meer onderzoek nodig naar het risico van alle bestrijdingsmiddelen voor omwonenden.

Resultaten Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden

Het Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden heeft in beeld gebracht hoe bestrijdingsmiddelen zich vanaf bollenvelden verspreiden en terecht komen bij omwonenden. Roel Vermeulen, hoofd onderzoeker Universiteit Utrecht en Mark Montforts, cošrdinator Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden van het RIVM, informeren over de uitkomsten van het onderzoek.