Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Baarmoederhalskanker is een kwaadaardige tumor van de baarmoederhals. Deze vorm van kanker ontwikkelt zich heel langzaam en komt door een langdurige infectie met een seksueel overdraagbaar virus: het humaan papillomavirus (HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)).

Information in English: cervical cancer screening on Bonaire

Informashon Papiamentu: skrinen die poblashon pa kanser na boka di matris

Waarom is screening op baarmoederhalskanker belangrijk?

Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) en abnormale cellen te ontdekken. Hoe eerder de ziekte wordt ontdekt, hoe groter de kans op een succesvolle behandeling. Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig. Daarom is is het belangrijk om aan de screening mee te doen.

Wie kan meedoen?

Vanaf het najaar 2022 krijgen binnen 3 jaar alle vrouwen op Bonaire van 30 tot en met 60 jaar een uitnodiging voor de screening. Meedoen is gratis en vrijwillig.

Het onderzoek

U krijgt een uitnodiging voor het maken van een afspraak voor een uitstrijkje bij de huisarts. De assistent van de huisarts of de huisarts zelf maakt meestal het uitstrijkje van de baarmoederhals. De (assistent van de) huisarts zal u eerst een aantal vragen stellen. Daarna neemt de (assistent van de) huisarts met een klein borsteltje wat cellen uit de baarmoederhals. Voor de test gebruikt de (assistent van de) huisarts een speciaal instrument gebruikt: het speculum.

U krijgt de uitslag van het onderzoek na 4 weken.

Wie doet het onderzoek?

Uitvoering van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker op Bonaire:

  • Het RIVM is namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk voor de organisatie. De algehele coördinatie en monitoring van het programma is de verantwoordelijkheid van het RIVM. Het RIVM verzamelt gegevens voor kwaliteitsborging. Daarnaast ontwikkelt het RIVM al het voorlichtingsmateriaal zoals bijvoorbeeld de uitnodigingsfolder.
  • Het RIVM is verantwoordelijk voor de uitvoering van het bevolkingsonderzoek. Zij nodigen de deelnemers per uitnodigingsbrief uit en informeren hen na de screening over de resultaten. Ook monitoren zij of er (indien nodig) nazorg wordt verleend.
  • Het uitstrijkje van de baarmoederhals wordt afgenomen door de huisarts of de assistent van de huisarts.
  • De uitstrijkjes worden in het laboratorium geanalyseerd.
  • De huisartsen geven voorlichting over de screening en adviseren vrouwen die vervolgonderzoek nodig hebben.
  • Vervolgonderzoek wordt uitgevoerd door de (assistent van de) huisarts of gynaecoloog in het ziekenhuis.

Bekijk de veelgestelde vragen over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

Download folders

Heeft u vragen over de screening

Wilt u zich aanmelden voor de screening? Of heeft u vragen of een klacht? U kunt contact opnemen met:

RIVM Centrum voor bevolkingsonderzoek
Locatie Bonaire: Kaya Grandi 91 Kralendijk, Bonaire
Caribisch Nederland

Team Population screening Caribbean Netherlands
Mail: screeningCN@rivm.nl
Facebook