Consumenten kunnen bisfenol A (BPA Bisphenol A (Bisphenol A)) binnen krijgen door contact met de huid en via de mond. Dit BPA komt met name uit voedselverpakkingsmaterialen, kassabonnen, huisstof, speelgoed en cosmetica. De totale blootstelling van consumenten aan BPA overschrijdt de huidige Europese norm niet.

De voornaamste bronnen van BPA Bisphenol A (Bisphenol A) voor blootstelling van consumenten zijn voedingsmiddelen die in aanraking zijn gekomen met voedselverpakkingen waarin BPA is verwerkt. Het gaat onder meer om plastic materialen die gebruikt worden voor het bewaren van voedsel en dranken, plastic borden/bestek, kunststof vuurvaste schalen/potten en plastic beschermlagen in voedselverpakkingsmaterialen, waaronder blikjes en karton. Voor een aantal van deze producten zijn inmiddels BPA-vrije alternatieven beschikbaar, waardoor de blootstelling zal kunnen afnemen. Ook is er al een Europees verbod op de toepassing van BPA in flesjes voor babyvoeding.

Overige bronnen

Daarnaast kan BPA via de huid in het lichaam terechtkomen vanuit kassabonnen en via cosmetica dat in aanraking is gekomen met verpakkingsmateriaal waarin BPA is verwerkt. Speelgoed en huisstof dragen ook bij aan de blootstelling van consumenten aan BPA.

Risico’s

Er zijn reeds verschillende maatregelen van kracht die als doel hebben om de blootstelling van consumenten aan BPA te beheersen. Zo is er bijvoorbeeld een maximum gesteld aan de hoeveelheid BPA die uit voedselverpakkingen en speelgoed mag komen en is er een Europees verbod op de toepassing van BPA in flesjes voor babyvoeding.

 

Op basis van de huidige blootstelling van consumenten aan BPA en de geldende Europese norm zijn er in het algemeen geen schadelijke effecten te verwachten voor consumenten. Gezien de recente aanwijzingen voor mogelijke schadelijke effecten op het immuunsysteem van ongeborenen en jonge kinderen bij lagere blootstelling dan die waarop de huidige Europese norm is gebaseerd, verdient de bescherming van deze groep bijzondere aandacht.