Vaststellen van de onderzoeksvragen

Het RIVM verzamelt de vragen van belanghebbenden en zet deze op een lijst. Op deze lijst staan meer dan 1.400 vragen. Het RIVM heeft de vragen gebundeld en gesorteerd in een lijst met onderzoeksvragen. Hierbij is geen vraag verloren gegaan. De opgestelde lijst met onderzoeksvragen is voorgelegd aan de Paritaire Commissie (bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en Defensie). De Paritaire Commissie besluit welke onderzoeksvragen het RIVM als eerste moet onderzoeken en welke vragen later aan bod zullen komen.

Het is nog steeds mogelijk om vragen door te geven. Neem hiervoor contact op met het Informatiepunt Chroom-6 en CARC. Als nieuwe vragen binnenkomen, worden deze telkens voorgelegd aan de Paritaire Commissie om ze vast te stellen en te prioriteren.

  • Hoe het proces van vraag van belanghebbende tot onderzoeksvraag voor het RIVM in zijn werk gaat, wordt ook uitgelegd in een video. 
  • Daarnaast kunt u een video bekijken over de Paritaire Commissie en waar zij voor staan.