Vragen en antwoorden HDI en ziekten; actualisatie 2021

Vragen en antwoorden HDI en ziekten; actualisatie 2021

Er komt steeds nieuwe informatie beschikbaar over HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) en ziekten. Deze informatie staat in de wetenschappelijke onderzoeksliteratuur. Zolang het HDI-onderzoek loopt, zal het RIVM de nieuwe wetenschappelijke onderzoeksliteratuur bijhouden en beoordelen. Deskundigen binnen en buiten het RIVM beoordelen de nieuwe informatie. Hiervoor kijken we naar:

  • Zijn de nieuwe onderzoeken van goede kwaliteit en betrouwbaar?
  • Beïnvloedt de studie eerdere conclusies van het RIVM?

Blijkt uit nieuwe studies dat de conclusie van het RIVM moet veranderen? Dan licht het RIVM Defensie daarover in en wordt de ziektelijst op de RIVM-website aangepast.

We hebben in 2020 een overzicht gemaakt van ziekten die HDI kan veroorzaken. Daarvoor heeft het RIVM alle beschikbare wetenschappelijke onderzoeksliteratuur die toen beschikbaar was beoordeeld. 

In 2021 was er een eerste actualisatie. Alle wetenschappelijke onderzoeksliteratuur, welke is gepubliceerd tussen april 2018 tot januari 2021, is beoordeeld. De volgende actualisatie staat vooralsnog gepland voor 2023. 

De nieuwe wetenschappelijke onderzoeksliteratuur bevestigt de eerdere conclusies van het RIVM over ziekten die HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) kan veroorzaken. Er zijn geen aanwijzingen voor een verband tussen HDI en andere ziekten dan die al op de ziektelijst staan.

HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) is in verband gebracht met verschillende ziekten als gevolg van irritatie en/of allergische reacties. 
In algemene zin treden irritatie-effecten direct op en zijn daardoor ook direct merkbaar. Echter voordat de irritatie over gaat in een ziekte is in de regel een langdurige hoge blootstelling nodig. Dit geldt voor irritatief astma, irritatieve neusslijmvliesontsteking (rhinitis), irritatieve oogslijmvliesontsteking (conjunctivitis) en irritatief contacteczeem.

Allergische reacties kunnen in de regel optreden na blootstelling aan HDI van een enkele dag tot weken of maanden. Dat geldt voor: allergische astma, allergische rhinitis, allergische conjunctivitis, allergisch contacteczeem en hypersensitivity pneumonitis (ook extrinsieke allergische alveolitis genoemd). 
 

Of je ziek wordt, hangt af van de potentie van HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) om de ziekte te veroorzaken in combinatie met een bepaalde blootstelling. Over het algemeen geldt hoe meer je wordt blootgesteld aan HDI, hoe groter het risico is om ziek te worden.

Allergische ziekten door HDI kunnen ontstaan door een kortstondige hoge blootstelling of langdurige lagere blootstelling. Het is niet bekend of een hoge blootstelling die af en toe plaatsvindt belangrijker is voor het ontstaan van een allergie door HDI dan een lagere langdurige blootstelling.    

Voor het ontwikkelen van een ziekte door irritatie is een langdurige hoge blootstelling aan HDI nodig.

Het RIVM neemt alle beschikbare wetenschappelijke informatie mee in het onderzoek naar ziekten die HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) kan veroorzaken. We maken dus geen keuze en kijken naar alle mogelijke ziekten.   

Als jouw ziekte op de lijst staat en je bent blootgesteld aan HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) tijdens het werk bij Defensie, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de Uitkeringsregeling. Meer informatie hierover vind je bij het Informatiepunt Chroom-6 & CARC.

Ga altijd naar je huisarts als je ziekteverschijnselen hebt.

Op de ziektelijst staan ziekten die een verband hebben met HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) volgens de wetenschap. Als jouw ziekte niet op de lijst staat, dan zijn er momenteel geen aanwijzingen dat HDI deze ziekte kan veroorzaken. Jouw ziekte wordt dan mogelijk door iets anders veroorzaakt.

Het RIVM volgt de wetenschappelijke literatuur voor nieuwe inzichten. Als hieruit nieuwe ziekten die een verband hebben met HDI naar voren komen, dan stelt het RIVM Defensie hiervan op de hoogte en wordt de ziektelijst bijgewerkt.

Ga altijd naar je huisarts als je ziekteverschijnselen hebt.

HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) en chroom-6 zijn twee verschillende stoffen die andere eigenschappen hebben. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat HDI en chroom-6 gevaarlijke stoffen zijn die ziekten kunnen veroorzaken. Het RIVM heeft per stof onderzocht welke ziekten ze kunnen veroorzaken. De uitkomst is een ziektelijst voor chroom-6 en een ziektelijst voor HDI.

Het gevaar wordt bepaald door de eigenschappen van een stof. De eigenschappen bepalen bijvoorbeeld welke ziekten de stof kan veroorzaken. Niet alle stoffen zijn even gevaarlijk. Ook veroorzaken niet alle gevaarlijke stoffen dezelfde ziekten.

Het risico gaat over de kans dat je ziek wordt van een gevaarlijke stof. Een risico wordt gevormd door de mate van blootstelling aan de stof. De blootstelling geeft aan of de stof op of in je lichaam komt. Is dat veel? Dan is het risico voor het krijgen van een ziekte groter. Is dat weinig? Dan is het risico lager.

Om te zien hoe groot het risico is dat je ziek wordt, kijk je dus naar hoe gevaarlijk de stof is en ook naar hoe hoog de blootstelling is. Daarnaast kunnen andere factoren het risico vergroten. Namelijk ander werk, contact met andere stoffen, de leefstijl en persoonlijke gevoeligheid.

Vragen en antwoorden HDI uit CARC

Over HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) uit CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating)

Wat is CARC?

CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) (Chemical Agent Resistant Coating) is een soort verf, een topcoating. Dat is de bovenste verflaag op een oppervlak. CARC is geschikt als topcoating op metalen oppervlakken. CARC is de naam van het product, niet van een stof. CARC is een mengsel van verschillende stoffen. Verschillende typen CARC kunnen verschillen in de samenstelling van stoffen.

CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) wordt als bovenste verflaag gebruikt op de metalen oppervlakken van legervoertuigen. Het dient als een beschermende topcoating. CARC heeft de eigenschap dat biologische en chemische middelen nauwelijks door een CARC-laag heen kunnen dringen. Daarom is CARC geschikt om militair materieel te beschermen tijdens missies. CARC wordt nog steeds gebruikt bij Defensie.

CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) bevat HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) (hexamethyleen di-isocyanaat). HDI wordt ook gebruikt in andere polyurethaan producten zoals coatings, verven, lijmen en isolatiemateriaal. 

Wanneer je hebt gewerkt met producten waar HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) in zit, kan het in je lichaam komen. Je kunt de dampen inademen en/of je huid komt met HDI in contact via kleine druppeltjes. 

Ja, blootstelling aan HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) tijdens het werk kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het kan verschillende ziekten veroorzaken. 

Inademing van HDI kan leiden tot klachten van de ogen, neus en longen. Deze klachten kunnen ontstaan door irritatie of allergie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld jeukende of tranende ogen (conjunctivitis) ontstaan of een loopneus (rhinitis). Ook kan HDI astma veroorzaken, bij deze aandoening hebben mensen last van kortademigheid en/of benauwdheid. 

Als HDI in contact met de huid komt kunnen klachten ontstaan. De huid kan rood worden, gaan jeuken of opzwellen. Deze aandoening wordt contacteczeem genoemd en kan ontstaan door irritatie of allergie. 

HDI kan de longaandoening hypersensitivity pneumonitis (voorheen ook wel extrinsieke allergische alveolitis genoemd; EAA) veroorzaken. Dit is een zeldzame aandoening van de longen, die wordt veroorzaakt door ontsteking. Mensen met deze aandoeningen hebben een griepachtig gevoel. Ze hebben last van hoesten, benauwdheid en koorts. 

Er zijn geen aanwijzingen dat HDI kanker kan veroorzaken. 

Onderzoek naar HDI op POMS-locaties van Defensie

Onderzoek naar HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) op POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties van Defensie

Contact met HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) kon bij werknemers op POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties verschillende ziekten hebben veroorzaakt. Dit hing af van de functie, zie onderstaande tabel.

De medewerkers op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties konden bij verschillende werkzaamheden in contact komen met HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat)

  • bij het aanbrengen van nieuwe CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating)-verflagen op materieel; 
  • bij het bewerken van materieel dat met CARC was behandeld;
  • tijdens inspecties van net aangebrachte CARC-verflagen. 

Op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties kwamen de spuiters het meest in contact met HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat). Ook in andere functies kwamen werknemers in contact met HDI, maar in mindere mate. Zoals in functies waarbij zij CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) aanbrachten, maar dan met een kwast of roller.

De laatste POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locatie is meer dan 10 jaar geleden gesloten. Omdat het zo lang geleden is, kan HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) niet meer betrouwbaar in het lichaam aangetoond worden.

In vergelijking met andere bestanddelen zat er veel HDI hexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen diiscocyanaat) in alle typen CARC Chemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) die op de POMS Prepositioned Organizational Materiel Storage (Prepositioned Organizational Materiel Storage)-locaties waren gebruikt. Ook was bekend dat HDI ziekten kan veroorzaken. Daarom was HDI het belangrijkst in het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van CARC.

Naast HDI is ook naar andere schadelijke stoffen in CARC gekeken, zoals aromatische oplosmiddelen en kobaltverbindingen. Over de samenstelling van deze stoffen in CARC is onvoldoende informatie beschikbaar. Daardoor is onderzoek naar blootstelling niet mogelijk. Ook kan geen uitspraak gedaan worden of het mogelijk is dat werknemers op de POMS locaties ziek kunnen zijn geworden door deze andere stoffen uit CARC.

Video: Video: Wat is er op dit moment in het algemeen bekend over Chemical Agent Resistant Coating?(klein)

Video: Wat is er op dit moment in het algemeen bekend over Chemical Agent Resistant Coating?(klein)

Bekijk video: Video: Wat is er op dit moment in het algemeen bekend over Chemical Agent Resistant Coating?