Onderwerpen van deze veelgestelde vragen

Klik op een onderwerp om naar de vragen en antwoorden te gaan.

  • Over HDIhexamethyleen diiscocyanaat uit CARCChemical Agent Resistant Coating
  • Onderzoek naar HDI op POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties van Defensie

 

Over HDIhexamethyleen diiscocyanaat uit CARCChemical Agent Resistant Coating

Wat is CARC?

CARCChemical Agent Resistant Coating (Chemical Agent Resistant Coating) is een soort verf, een topcoating. Dat is de bovenste verflaag op een oppervlak. CARC is geschikt als topcoating op metalen oppervlakken. CARC is de naam van het product, niet van een stof. CARC is een mengsel van verschillende stoffen. Verschillende typen CARC kunnen verschillen in de samenstelling van stoffen.

CARCChemical Agent Resistant Coating wordt als bovenste verflaag gebruikt op de metalen oppervlakken van legervoertuigen. Het dient als een beschermende topcoating. CARC heeft de eigenschap dat biologische en chemische middelen nauwelijks door een CARC-laag heen kunnen dringen. Daarom is CARC geschikt om militair materieel te beschermen tijdens missies. CARC wordt nog steeds gebruikt bij Defensie.

CARCChemical Agent Resistant Coating bevat HDIhexamethyleen diiscocyanaat (hexamethyleen di-isocyanaat). HDI wordt ook gebruikt in andere polyurethaan producten zoals coatings, verven, lijmen en isolatiemateriaal. 

Wanneer je hebt gewerkt met producten waar HDIhexamethyleen diiscocyanaat in zit, kan het in je lichaam komen. Je kunt de dampen inademen en/of je huid komt met HDI in contact via kleine druppeltjes. 

Ja, blootstelling aan HDIhexamethyleen diiscocyanaat tijdens het werk kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Het kan verschillende ziekten veroorzaken. 

Inademing van HDI kan leiden tot klachten van de ogen, neus en longen. Deze klachten kunnen ontstaan door irritatie of allergie. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld jeukende of tranende ogen (conjunctivitis) ontstaan of een loopneus (rhinitis). Ook kan HDI astma veroorzaken, bij deze aandoening hebben mensen last van kortademigheid en/of benauwdheid. 

Als HDI in contact met de huid komt kunnen klachten ontstaan. De huid kan rood worden, gaan jeuken of opzwellen. Deze aandoening wordt contacteczeem genoemd en kan ontstaan door irritatie of allergie. 

HDI kan de longaandoening hypersensitivity pneumonitis (voorheen ook wel extrinsieke allergische alveolitis genoemd; EAA) veroorzaken. Dit is een zeldzame aandoening van de longen, die wordt veroorzaakt door ontsteking. Mensen met deze aandoeningen hebben een griepachtig gevoel. Ze hebben last van hoesten, benauwdheid en koorts. 

Er zijn geen aanwijzingen dat HDI kanker kan veroorzaken. 

Onderzoek naar HDIhexamethyleen diiscocyanaat op POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties van Defensie

Contact met HDIhexamethyleen diiscocyanaat kon bij werknemers op POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties verschillende ziekten hebben veroorzaakt. Dit hing af van de functie, zie onderstaande tabel.

De medewerkers op de POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties konden bij verschillende werkzaamheden in contact komen met HDIhexamethyleen diiscocyanaat

  • bij het aanbrengen van nieuwe CARCChemical Agent Resistant Coating-verflagen op materieel; 
  • bij het bewerken van materieel dat met CARC was behandeld;
  • tijdens inspecties van net aangebrachte CARC-verflagen. 

Op de POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties kwamen de spuiters het meest in contact met HDIhexamethyleen diiscocyanaat. Ook in andere functies kwamen werknemers in contact met HDI, maar in mindere mate. Zoals in functies waarbij zij CARCChemical Agent Resistant Coating aanbrachten, maar dan met een kwast of roller.

De laatste POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locatie is meer dan 10 jaar geleden gesloten. Omdat het zo lang geleden is, kan HDIhexamethyleen diiscocyanaat niet meer betrouwbaar in het lichaam aangetoond worden.

In vergelijking met andere bestanddelen zat er veel HDIhexamethyleen diiscocyanaat in alle typen CARCChemical Agent Resistant Coating die op de POMSPrepositioned Organizational Materiel Storage-locaties waren gebruikt. Ook was bekend dat HDI ziekten kan veroorzaken. Daarom was HDI het belangrijkst in het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van CARC.

Naast HDI is ook naar andere schadelijke stoffen in CARC gekeken, zoals aromatische oplosmiddelen en kobaltverbindingen. Over de samenstelling van deze stoffen in CARC is onvoldoende informatie beschikbaar. Daardoor is onderzoek naar blootstelling niet mogelijk. Ook kan geen uitspraak gedaan worden of het mogelijk is dat werknemers op de POMS locaties ziek kunnen zijn geworden door deze andere stoffen uit CARC.

Wat is er op dit moment in het algemeen bekend over Chemical Agent Resistant Coating?

In de animatievideo licht het RIVM toe wat Chemical Agent Resistant Coating (CARC) is. De video is gemaakt in het kader van het “Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS-locaties, chroom-6 en CARC”.