Met de informatie uit fase 1 van het onderzoek wordt in fase 2 het vervolgonderzoek verder vormgegeven en uitgevoerd. 

De onderzoekers van het RIVM en het IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences) (Universiteit Utrecht) hebben voor twee deelonderzoeken (Blootstelling en Normen, regelgeving en arbeidsomstandigheden) de onderzoeksplannen voor het vervolgonderzoek (fase 2) opgesteld. Fase 2 is begonnen in het voorjaar van 2019. In fase 2 worden onder andere groepsgesprekken en interviews gehouden met (oud-)medewerkers, en worden documenten die eventueel aanvullend beschikbaar komen geanalyseerd. De informatie die uit de gesprekken en documenten komt, zal worden gebruikt om een beeld te schetsen van hoe er bij NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen) gewerkt is en wat de mogelijke blootstelling aan chroom-6 is geweest.

Onderzoekers

Het RIVM coördineert het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en het IRAS (Universiteit Utrecht). Zij betrekken actief andere organisaties en deskundigen bij het onderzoek, zoals TNO, professor Gert van der Laan (senior consultant arbeid en gezondheid), SMARTm/v, Witters Veiligheid, Maastricht University, PreventPartner en het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL). 

Publicatie resultaten

Als resultaten van het onderzoek beschikbaar zijn, zult u daarover worden geïnformeerd onder andere via de website van het RIVM.