In het verleden hebben (oud-)medewerkers van NSNederlandse Spoorwegen werkzaamheden aan treinen verricht. De vraag is of zij bij deze werkzaamheden in aanraking kunnen zijn gekomen met chroom-6-houdende verf. Samen met het IRASInstitute of Risk Assessment Sciences brengt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart of (oud-)medewerkers van NS mogelijk blootgesteld zijn geweest aan chroom-6. Zo ja, in welke mate en tijdens welke werkzaamheden. Dit is nodig om vervolgens de gevolgen voor de gezondheid van de mogelijke blootstelling tijdens werkzaamheden op NS-locaties te kunnen onderzoeken.

In 2015 heeft NedTrain (dochteronderneming van NSNederlandse Spoorwegen) tijdens regulier onderzoek chroom-6 aangetroffen in oude verflagen op treinen. NS heeft aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gevraagd om onderzoek te doen naar het gebruik van chroom-6, naar de omstandigheden waaronder gewerkt is aan verflagen met chroom-6 en de risico’s van blootstelling aan chroom-6 voor de gezondheid van (oud-)medewerkers van NS. Daarnaast wordt gekeken naar welke ziekten en aandoeningen voorkomen bij (oud-) medewerkers van NS. Ook wordt onderzocht hoe NS is omgegaan met regelgeving over het veilig werken met chroom-6.

Uitvoering van het onderzoek

Onderzoeksvragen vaststellen

De Stuurgroep Chroom-6 van NS heeft vragen geïnventariseerd voor het onderzoek, gebaseerd op vragen uit de onderzoeken naar chroom-6 bij Defensie en tROM. De vragen zijn ook besproken in de  ondernemingsraad van NedTrain. De vragen zijn gesorteerd, gebundeld en onderverdeeld in onderzoeksvragen om te kunnen onderzoeken en beantwoorden. De stuurgroep Chroom-6 van NS  heeft de onderzoeksvragen voor het RIVM vastgesteld.

Onderzoeksplannen fase 1 uitwerken en vaststellen

Het RIVM heeft de onderzoeksvragen uitgewerkt in onderzoeksplannen. Besloten is om het onderzoek in twee fases uit te voeren, te beginnen met een documentanalyse (fase 1). Het onderzoek is verdeeld over verschillende deelonderzoeken. Elk deelonderzoek heeft een eigen onderzoeksplan. De onderzoeksplannen voor fase 1 zijn vastgesteld.

Uitvoeren Fase 1 - Documentanalyse

Het RIVM analyseert alle beschikbare documenten met informatie over chroom-6 bij NS. Met de informatie uit de analyse wordt fase 2 van het onderzoek vormgegeven. Bij afronding van fase 1 worden dan ook onderzoeksplannen voor fase 2 opgesteld.

Momenteel zijn we bij deze fase in het onderzoek.

Vaststellen onderzoeksplannen en uitvoeren vervolgonderzoek (fase 2)

In fase 2 stelt de Stuurgroep Chroom-6 van NS de onderzoeksplannen voor het vervolgonderzoek vast. De Onafhankelijke Commissie Chroom-6 van NS adviseert. Daarna kunnen de onderzoekers aan de slag met het onderzoeken en beantwoorden van de onderzoeksvragen.

Begeleiding onderzoek

Het onderzoek wordt extern begeleid door drie groepen:

  • De Stuurgroep Chroom-6 van NS is opdrachtgever van het onderzoek naar chroom-6. In de stuurgroep zijn het management, adviserende stafafdelingen en de medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.
  • De Onafhankelijke Commissie Chroom-6 adviseert NS over onder andere het onderzoek. Meer informatie over de commissie vindt u op de website van NS. Het RIVM is toehoorder bij vergaderingen van de commissie.
  • De onderzoeksplannen voor fase 2 worden getoetst door een Inhoudelijke Klankbordgroep. De klankbordgroep toetst de wetenschappelijke en maatschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Meer informatie over de klankbordgroep en wie de leden zijn, kunt u lezen op deze website als fase 2 van start gaat.