NSNederlandse Spoorwegen/NedTrain heeft chroom-6 in oude verflagen van sommige treinen ontdekt. In het verleden is aan deze treinen gewerkt of er wordt nu nog aan gewerkt. Daardoor kunnen (oud-)medewerkers mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6. Op verzoek van NS/NedTrain voert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek uit naar chroom-6 en mogelijke risico’s voor de gezondheid van (oud-)medewerkers van NS/Train. 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in:

  • Hoe er gewerkt is met chroom-6 houdende verf en materialen
  • Hoe NS/NedTrain is omgegaan met voorschriften voor veilig werken;
  • In welke mate (oud)medewerkers van NS/NedTrain in contact zijn gekomen met chroom-6 tijdens het werk (de blootstelling);
  • Wat mogelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn

Onderzoek naar chroom-6 bij NSNederlandse Spoorwegen

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en IRASInstitute of Risk Assessment Sciences (Universiteit Utrecht). Zij betrekken actief andere organisaties en deskundigen bij het onderzoek, zoals TNO, professor Gert van der Laan (senior consultant arbeid en gezondheid), SMARTm/v, Witters Veiligheid, Maastricht University, PreventPartner en het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL). 

Uitvoering van het onderzoek

Na het vaststellen van de onderzoeksvragen zal het onderzoek in 2 fasen worden uitgevoerd. Fase 1 van het onderzoek is grotendeels afgerond. 

Begeleiding onderzoek

Het onderzoek wordt extern begeleid door drie groepen:

  • De Stuurgroep Chroom-6 van NS is opdrachtgever van het onderzoek naar chroom-6. In de stuurgroep zijn het management en adviserende stafafdelingen  vertegenwoordigd.
  • De Onafhankelijke Commissie Chroom-6 adviseert NS over het onderzoek. Meer informatie over de commissie vindt u op de website van NS. Het RIVM is toehoorder bij vergaderingen van de commissie.
  • De onderzoeksplannen en resultaten worden getoetst door een Inhoudelijke Klankbordgroep. De klankbordgroep toetst de wetenschappelijke en maatschappelijke kwaliteit van het onderzoek. Meer informatie over de klankbordgroep kunt u hhier lezen: www.rivmRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.nl/chroom-6-en-carcChemical Agent Resistant Coating/chroomonderzoek-defensie/chroom6-klankbordgroep.

Het onderzoek stapsgewijs

 A.  Onderzoeksvragen vaststellen

De Stuurgroep Chroom-6 van NS heeft vragen geïnventariseerd voor het onderzoek, gebaseerd op vragen uit de onderzoeken naar chroom-6 bij Defensie en tROM. De vragen zijn ook besproken in de  ondernemingsraad van NedTrain. De vragen zijn gesorteerd, gebundeld en onderverdeeld in onderzoeksvragen, om te kunnen onderzoeken en beantwoorden. De stuurgroep Chroom-6 van NS  heeft de onderzoeksvragen voor het RIVM vastgesteld.

 B.  Fase 1 - Documentanalyse
Onderzoeksplannen fase 1 uitwerken en vaststellen

Het RIVM heeft de onderzoeksvragen uitgewerkt in onderzoeksplannen. Besloten is om het onderzoek in twee fases uit te voeren, te beginnen met een documentanalyse (fase 1). Het onderzoek is verdeeld over verschillende deelonderzoeken. Elk deelonderzoek heeft een eigen onderzoeksplan. De onderzoeksplannen voor fase 1 zijn vastgesteld. 

Uitvoeren Fase 1 - Documentanalyse

Het RIVM analyseert alle beschikbare documenten met informatie over chroom-6 bij NS. Met de informatie uit de analyse wordt fase 2 van het onderzoek vormgegeven. Bij afronding van fase 1 worden dan ook onderzoeksplannen voor fase 2 opgesteld. 

 C.  Fase 2
Vaststellen onderzoeksplannen en uitvoeren vervolgonderzoek (fase 2)

De Stuurgroep Chroom-6 van NS stelt de onderzoeksplannen voor het verdiepende onderzoek vast. De Onafhankelijke Commissie Chroom-6 van NS adviseert. Daarna kunnen de onderzoekers aan de slag met het uitvoeren van het onderzoek en beantwoorden van de onderzoeksvragen.