NSNederlandse Spoorwegen/NedTrain heeft chroom-6 in oude verflagen van sommige treinen ontdekt. In het verleden is aan deze treinen gewerkt of er wordt nu nog aan gewerkt. Daardoor kunnen (oud-)medewerkers mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6. Op verzoek van NS/NedTrain voert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek uit naar chroom-6 en mogelijke risico’s voor de gezondheid van (oud-)medewerkers van NS/Train. 

Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in:

  • Hoe er gewerkt is met chroom-6 houdende verf en materialen
  • Hoe NS/NedTrain is omgegaan met voorschriften voor veilig werken;
  • In welke mate (oud)medewerkers van NS/NedTrain in contact zijn gekomen met chroom-6 tijdens het werk (blootstelling);
  • Wat mogelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn

Het onderzoek stapsgewijs

Het onderzoek stapsgewijs

Begeleiding en toetsing onderzoek

Begeleiding en toetsing onderzoek

Wat is chroom-6?

Wat is chroom-6?

Informatiepunt Chroom-6 NS

Informatiepunt Chroom-6 NSNederlandse Spoorwegen