Het onderzoek wordt extern begeleid door drie groepen:

Stuurgroep Chroom-6 van NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen)

De stuurgroep is opdrachtgever van het onderzoek naar chroom-6. In de stuurgroep zijn het management en adviserende stafafdelingen van NS vertegenwoordigd.

Onafhankelijke Commissie Chroom-6

De commissie adviseert NS over het onderzoek. Het RIVM is toehoorder bij vergaderingen van de commissie.

Inhoudelijke Klankbordgroep

De onderzoeksplannen en resultaten worden getoetst door een Inhoudelijke Klankbordgroep. De klankbordgroep toetst de wetenschappelijke en maatschappelijke kwaliteit van het onderzoek.

Dezelfde klankbordgroep heeft ook de onderzoeken bij Defensie en tROM Tilburg begeleid en getoetst. Meer informatie over de klankbordgroep, zoals wie de huidige leden zijn en onder welke voorwaarden zij functioneren, is te vinden op de webpagina Inhoudelijke Klankbordgroep.