Tijdens deze stap gaat het RIVM aan de slag met het verzamelen en analyseren van informatie uit de door NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen) beschikbaar gestelde documenten.

Informatie bij elkaar brengen

NS heeft documenten aangeleverd bij het onafhankelijke CAOP. In opdracht van NS heeft het CAOP Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel (Centrum voor Arbeidsverhoudingen en Overheidspersoneel) alle beschikbare documenten over chroom-6 bij NS op één plaats samen gebracht en geanonimiseerd. Na het anonimiseren zijn de documenten beschikbaar gesteld voor het onderzoek.

Opdracht tot het analyseren van documenten

Met de informatie uit de documenten kan een eerste indruk worden verkregen van bijvoorbeeld werksituaties en regelgeving. De uitkomsten van de analyse geven richting geven aan  het verdiepende onderzoek. Het gaat om meer dan duizend omvangrijke documenten. Het zorgvuldig analyseren hiervan kost tijd. Het RIVM heeft opdracht gekregen om de analyse uit te voeren en is hier in maart 2018 mee gestart. In het voorjaar van 2019 is voor twee deelonderzoeken (Blootstelling en Normen, regelgeving en arbeidsomstandigheden) het  verdiepende onderzoek (fase 2) vormgegeven.