NSNederlandse Spoorwegen heeft uit vragen uit de onderzoeken naar chroom-6 bij Defensie en tROM in Tilburg een lijst met onderzoeksvragen geselecteerd die zij relevant vonden voor het onderzoek naar blootstelling van (oud-)medewerkers van NS in het verleden. 

De lijst met vragen is voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR) van NedTrain. De OR had geen aanvullende onderzoeksvragen, maar heeft wel aandachtspunten voor het onderzoek genoemd. Vervolgens zijn de lijst met vragen en de reactie van de OR besproken en na positief advies van de Onafhankelijke Commissie Chroom-6 vastgesteld door de Stuurgroep Chroom-6 van NS. Na vaststelling van de onderzoeksvragen kon het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doorgaan met de volgende stap in het onderzoek.