Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  coördineert het onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences) Institute of Risk Assessment Sciences  (Universiteit Utrecht). Zij betrekken actief andere organisaties en deskundigen bij het onderzoek, zoals TNO, professor Gert van der Laan (senior consultant arbeid en gezondheid), SMARTm/v, Witters Veiligheid, Maastricht University, PreventPartner en het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL). 

A. Onderzoeksvragen vaststellen

De Stuurgroep Chroom-6 van NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen) heeft vragen geïnventariseerd voor het onderzoek, gebaseerd op vragen uit de onderzoeken naar chroom-6 bij Defensie en tROM Tilburg. De vragen zijn gesorteerd, gebundeld en onderverdeeld in onderzoeksvragen.

De lijst met vragen is voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR) van NedTrain. De OR had geen aanvullende onderzoeksvragen, maar heeft wel aandachtspunten voor het onderzoek genoemd. Vervolgens zijn de lijst met vragen en de reactie van de OR besproken en na positief advies van de Onafhankelijke Commissie Chroom-6 vastgesteld door de Stuurgroep Chroom-6 van NS. De stuurgroep heeft de onderzoeksvragen voor het RIVM vastgesteld.

B. Fase 1: Voorbereidingen onderzoek

Onderzoeksplannen fase 1 uitwerken en vaststellen

Onderzoeksvragen over dezelfde onderwerpen, zoals blootstelling, gezondheid en arbozorg, zijn gebundeld in een deelonderzoek. Elk deelonderzoek heeft een eigen onderzoeksplan. In een onderzoeksplan wordt onder andere beschreven hoe de onderzoeksvragen onderzocht gaan worden, hoe lang dat ongeveer zal duren en hoeveel dat kost. De onderzoeksplannen voor fase 1 zijn vastgesteld en deze fase is inmiddels afgerond.

Documentanalyse

Het RIVM analyseert ook alle beschikbare documenten met informatie over chroom-6 bij NS. NS heeft documenten aangeleverd bij het onafhankelijk CAOP. In opdracht van NS heeft het CAOP alle beschikbare documenten over chroom-6 bij NS op één plaats samen gebracht en geanonimiseerd. Na het anonimiseren zijn de documenten beschikbaar gesteld voor het onderzoek. Het gaat om meer dan duizend omvangrijke documenten. Het zorgvuldig analyseren hiervan kost tijd.

Dit geeft al een eerste beeld van het werken met chroom-6 bij NS. met deze informatie wordt fase 2 van het onderzoek vormgegeven. In fase 2 wordt het onderzoek uitgevoerd. Bij afronding van fase 1 worden dan ook de onderzoeksplannen voor fase 2 opgesteld.

C. Fase 2: Het onderzoek

De Onafhankelijke Commissie Chroom-6 van NS adviseert over het onderzoek. De stuurgroep Chroom-6 van NS stelt de onderzoeksplannen voor het onderzoek vast. Daarna kunnen de onderzoekers aan de slag met het uitvoeren van het onderzoek en beantwoorden van de onderzoeksvragen.Fase 2 is begonnen in het voorjaar van 2019.

In fase 2 zijn onder andere groepsgesprekken en interviews gehouden met (oud-)medewerkers en zijn documenten die eventueel aanvullend beschikbaar komen geanalyseerd. Alle groepsgesprekken en interviews zijn inmiddels afgerond. De informatie die uit de gesprekken en documenten is gekomen, wordt gebruikt om een beeld te schetsen van hoe er bij NS Nederlandse Spoorwegen  gewerkt is en wat de mogelijke blootstelling aan chroom-6 is geweest. Vervolgens wordt de inschatting van de blootstelling gebruikt om te beoordelen of bepaalde ziekten en aandoeningen kunnen worden of zijn veroorzaakt door het werken met chroom-6 bij NS.

Begeleiding en toetsing

Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn de stuurgroep en commissie ook betrokken. Daarnaast wordt het onderzoek getoetst door een klankbordgroep. Meer over de begeleiding en toetsing van het onderzoek is te vinden op de webpagina Begeleiding en toetsing onderzoek.