In Nederland is het genetisch materiaal van het nieuwe coronavirus inmiddels ook aangetoond in het rioolwater. Er zijn nog een aantal dingen onzeker als het gaat om COVID-19 en rioolwater. Zo is nog niet bekend of het nieuwe coronavirus in ontlasting dan wel rioolwater besmettelijk is voor mensen. En weten we niet hoe lang het virus overleeft als het in het rioolwater terecht komt. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet hier onderzoek naar.

Rioolwater zit altijd al vol met vele ziekteverwekkers. In de ontlasting van zieke mensen maar ook van mensen die niet ziek zijn, zitten allerlei ziekteverwekkers. Ze kunnen mensen ziek maken via de handen, water of voedsel. Veel van die ziekteverwekkers komen ook via de ontlasting in het rioolwater terecht. Dit rioolwater gaat naar een rioolwaterzuivering.

Onderzoek

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu neemt monsters van dat rioolwater en onderzoekt dat op bepaalde ziekteverwekkers. Zo kan worden aangetoond of deze  ziekteverwekkers aanwezig zijn bij mensen. En zo kan  worden bepaald in welke gemeenten en provincies de ziekteverwekkers bij mensen voorkomen. Daarbij wordt niet gekeken naar de besmettelijkheid. Door wekelijks in rioolwater te meten, weet je of deze ziekteverwekkers eerst nog niet in het rioolwater aanwezig waren. Andersom is ook mogelijk. Je komt te weten of ziekteverwekkers nog steeds aanwezig blijven. Het RIVM doet dit ook voor het nieuwe coronavirus, op basis van de aanwezigheid van genetisch materiaal. Zo komen we er achter hoe de uitbraak van het virus verloopt. Door van rioolwater in heel Nederland monsters te nemen is het mogelijk om de verspreiding van het coronavirus te onderzoeken. Het RIVM onderzoekt dit in samenhang met andere metingen die in rioolwater gedaan worden en onderzoekt direct bij mensen voor een vollediger beeld van de verspreiding van bepaalde ziekteverwekkers, zoals nu voor het nieuwe coronavirus.

Resultaten

In juni verwachten we de eerste resultaten. Zodra deze bekend zijn, plaatsen we het op deze pagina.