In Nederland zijn er ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties ( RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)'s) die het rioolwater uit een gebied zuiveren. Het RIVM ontvangt meerdere keren per week van alle zuiveringen monsters van het vuile rioolwater. Deze worden in het laboratorium van de Nationale Rioolwatersurveillance (NRS) van het RIVM onderzocht op coronavirusdeeltjes

De kaart toont de meest recente meting per verzorgingsgebied van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, mits deze niet ouder is dan 14 dagen vanaf de meest recente meting van alle locaties. De kaart wordt geactualiseerd bij het publiceren van de open dataset, driemaal per week. De data gebruikt voor deze kaart zijn te vinden in het open data bestand van RIVM. 

Per locatie is het aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners gemeten. De verschillende kleuren blauw geven de hoogte van de metingen weer. Als in de meest recente meting van een locatie geen virusdeeltjes werden gemeten, kleurt de locatie wit. Voor de geel gekleurde locaties geldt dat er meer dan 14 dagen geen (goedgekeurde) meting beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door onderhoud aan de RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie). Metingen voor locaties Woerden en Katwoude worden niet getoond, omdat deze niet representatief bleken voor de verspreiding van het virus in deze verzorgingsgebieden. Het RIVM doet nog onderzoek naar de oorzaak.

Metingen coronavirus in afvalwater Schiphol

Om het coronavirus goed te kunnen volgen, onderzoekt het RIVM sinds 17 februari 2020 ook het afvalwater afkomstig van Schiphol. Momenteel worden er 4 monsters per week onderzocht. De locatie is bijzonder. Schiphol is immers een toegangspoort voor reizigers uit het buitenland die mogelijk het coronavirus of een nieuwe variant van dit virus bij zich dragen. Daarom onderzoeken we vooral welke varianten aanwezig zijn in het afvalwater van Schiphol. 

Uitkomsten afvalwateronderzoek Schiphol

In perioden waar het coronavirus veel rondgaat in het land, zien we het ook veel virusdeeltjes in het afvalwater van Schiphol. Ook zien we op Schiphol doorgaans dezelfde varianten die we ook zien in de rest van de wereld en vaak ook al in Nederland. De omikronvariant zagen we november 2021 voor het eerst in het afvalwater van Schiphol. Tot nu toe hebben we alleen maar varianten aangetroffen, die we elders ook zien. 

Data Schiphol niet op Coronadashboard of open data van RIVM

Het afvalwater van Schiphol is afkomstig van reizigers, bezoekers en personeel. Het is geen gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie waar huishoudens op lozen, zoals de locaties waarvan de rioolcijfers in de open data op de RIVM-website en op het Coronadashboard worden getoond. De cijfers van deze locaties worden vertaald naar 100.000 aangesloten inwoners. Dat kan niet voor de locatie Schiphol. De data zijn daardoor niet met elkaar te vergelijken. Dat zou een vertekenend beeld geven op het Coronadashboard en in bovenstaande kaart, daarom worden deze cijfers voor locatie Schiphol niet getoond.