In Nederland zijn er ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie )'s) die het rioolwater uit een gebied zuiveren. Het RIVM ontvangt 4x per week van alle zuiveringen monsters van het vuile rioolwater. Deze worden in het laboratorium van de Nationale Rioolwatersurveillance (NRS) van het RIVM onderzocht op coronavirusdeeltjes.

 

De kaart toont de meest recente meting per verzorgingsgebied van de rioolwaterzuiveringsinstallaties, mits deze niet ouder is dan negen dagen. De kaart wordt op werkdagen geactualiseerd. De data gebruikt voor deze kaart zijn te vinden in het open data bestand van RIVM. 

Per locatie is het aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners gemeten. De verschillende kleuren blauw geven de hoogte van de metingen weer. Als in de meest recente meting van een locatie geen virusdeeltjes werden gemeten, kleurt de locatie geel. Voor de grijs gekleurde locaties geldt dat er meer dan 9 dagen geen (goedgekeurde) meting beschikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door onderhoud aan de RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Rioolwaterzuiveringsinstallatie ). Metingen voor locaties Woerden en Katwoude worden niet getoond, omdat deze niet representatief bleken voor de verspreiding van het virus in deze verzorgingsgebieden. Het RIVM doet nog onderzoek naar de oorzaak.