Controleer de kwaliteit van het drinkwater regelmatig, of laat die controleren. Je kunt dan zien of die voldoet aan de wettelijke eisen voor drinkwater. Op basis van de resultaten van een risicoanalyse kunnen de parameters en het aantal metingen volgens wettelijke eisen worden aangepast. Deze aanpassingen moet de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT Inspectie Leefomgeving en Transport (Inspectie Leefomgeving en Transport)) goedkeuren. Verder kun je aan de hand van controles zien of beheersmaatregelen die je hebt genomen ook hebben gewerkt.

Gebruik het formulier Aanvraag goedkeuring meetprogramma eigen winning drinkwater om een goedkeuring meetprogramma 'eigen winning' aan te vragen.

Metingen

Op basis van uitgevoerde metingen wordt gekeken of voldaan wordt aan de wettelijke eisen (drinkwaternormen) voor drinkwater aan het tappunt. Metingen kunnen informatie geven over effectiviteit van een maatregel en aanwezigheid van een mogelijk besmetting. Op basis van een risicoanalyse kunnen de parameters en de meetfrequentie worden aangepast in overleg met de toezichthouder, Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).