Mogelijke risico's

Stap 1: is het risico voldoende opgelost? Stap 2: wat zijn de risico's voor drinkwater? Stap 3: hoe belangrijk zijn deze risico's? Stap 4: Hoe kunnen deze risico's worden verkleind/opgelost? Ga weer naar stap 1

Bij een risicoanalyse maak je een overzicht van mogelijke risico’s die kunnen leiden tot verontreiniging van het drinkwater. Dit doe je aan de hand van een aantal vragen. Zo stel je vast welke risicovolle gebeurtenissen er kunnen zijn van de bron tot en met de kraan. Verontreinigd water kan bijvoorbeeld door hevige regen de pompput instromen. Of water wordt onvoldoende gezuiverd doordat de UV ultraviolet (ultraviolet)-lamp niet op tijd vervangen is.

Maatregelen

Stel vast welke maatregelen je kunt nemen om te voorkomen dat het drinkwater verontreinigd raakt en of alles aan het systeem klopt. Stel ook vast welke maatregelen je moet nemen als er iets fout is gegaan en er mogelijk al besmet drinkwater in de leidingen zit of uit de kraan komt. Controleer of de maatregelen het risico voldoende hebben opgelost.