Teveel lood in het drinkwater is slecht voor de gezondheid. Volgens de Nederlandse Drinkwaterrichtlijn mag de hoeveelheid lood in drinkwater maximaal 5 microgram per liter zijn. Gemiddeld is de hoeveelheid lood in Nederlands drinkwater lager dan deze waarde. Het kan echter voorkomen, voornamelijk in oude woningen, dat de hoeveelheid lood in het drinkwater wat uit de kraan komt toch te hoog is. Hieronder lees je wanneer dit voor jou van toepassing kan zijn en wat je kunt doen.

Oude woningen

In woningen van voor 1960 kunnen nog loden leidingen aanwezig zijn. Deze geven lood af aan het kraanwater. Consumptie daarvan is ongezond. Als jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie. Ook kan een hoge loodblootstelling leiden tot effecten op de nieren en de bloeddruk. Daarom is het advies om loden leidingen te laten vervangen. 

Kaarten van aantal jonge kinderen in oude woningen, basisscholen en kinderdagverblijven 

De Atlas Leefomgeving bevat voor heel Nederland kaarten met het bouwjaar van woningen, kinderdagverblijven en basisscholen waar kwetsbare groepen zoals baby’s en jonge kinderen verblijven. 

Aangekondigd beleid

Kabinet komt met verbod op loden leidingen voor kindlocaties en huurwoningen. Meer informatie hierover in de kamerbrief voortgangsrapportage lood in drinkwater.

Opsporen van loden leidingen

Loden leidingen kunnen worden opgespoord door visuele inspectie, en als er dan nog twijfel is kan een watermonster worden genomen (meer informatie hoe u loden leidingen kan herkennen en het water kan laten testen vind u op de website van GGD Leefomgeving (Lood en Gezondheid)Daarvoor is met diverse partijen een monsternamestrategie afgesproken.

Nieuwbouwwoningen of woningen met nieuwe kranen of leidingen

Nieuwe materialen kunnen de eerste drie maanden van gebruik nog kleine hoeveelheden lood afgeven. Daarom geldt voor dergelijke situaties een doorspoeladvies.