Oude woningen

In woningen van voor 1960 kunnen nog loden leidingen aanwezig zijn. Deze geven lood af aan het kraanwater. Consumptie daarvan is ongezond. Als jonge kinderen te veel lood binnenkrijgen, kan dit leiden tot een lagere intelligentie. Ook kan een hoge loodblootstelling leiden tot effecten op de nieren en de bloeddruk. Daarom is het advies om loden leidingen te laten vervangen. 

Kaarten van aantal jonge kinderen in oude woningen, basisscholen en kinderdagverblijven 

De Atlas Leefomgeving bevat voor heel Nederland kaarten met het bouwjaar van woningen, kinderdagverblijven en basisscholen waar kwetsbare groepen zoals baby’s en jonge kinderen verblijven. 

Aangekondigd beleid

Kabinet komt met verbod op loden leidingen voor kindlocaties en huurwoningen. Meer informatie hierover in de kamerbrief voortgangsrapportage lood in drinkwater.

Opsporen van loden leidingen

Loden leidingen kunnen worden opgespoord door visuele inspectie, en als er dan nog twijfel is kan een watermonster worden genomen (meer informatie hoe u loden leidingen kan herkennen en het water kan laten testen vind u hier).  Daarvoor is met diverse partijen een monsternamestrategie afgesproken.

Rapporten

Nieuwbouwwoningen of woningen met nieuwe kranen of leidingen

Nieuwe materialen kunnen de eerste drie maanden van gebruik nog kleine hoeveelheden lood afgeven. Daarom geldt voor dergelijke situaties een doorspoeladvies.

Rapporten

Consumptieadvies