Het drinkwater in Nederland moet voldoen aan de kwaliteitsnormen van het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling. Dit geldt voor zowel drinkwaterbedrijven als eigenaren van eigen winningen die het gewonnen water aan derden leveren. De Inspectie Leefomgeving en Transport houdt daar toezicht op.

Kranen in de buitenlucht waar water uit druppelt

Wat zijn eigen winningen?

Eigen winningen zijn installaties waarmee je water uit de bodem of het oppervlaktewater pompt om zelf als drinkwater te gebruiken of om te leveren aan derden. Dit drinkwater wordt dus niet geleverd door een drinkwaterbedrijf, en valt daarom onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De meeste eigen winningen maken gebruik van grondwater. Een voordeel hiervan, in tegenstelling tot oppervlaktewater, is dat verontreinigingen in grondwater door een natuurlijk zuiveringsproces worden verwijderd, omdat het water door de bodem wordt gefilterd. Maar het drinkwater kan dan alsnog vervuild raken.

Mogelijke risico’s voor verontreiniging van drinkwater

De kwaliteit van drinkwater wordt onder andere bepaald door de bron, maar kan afnemen meteen nadat het wordt opgepompt uit de bron tot en met het moment dat het uit de kraan komt. Door het drinken van verontreinigd water kun je ziek worden. Je kunt verschillende milde tot ernstige klachten krijgen, zoals diarree, overgeven of koorts.

Hoe voorkom je verontreiniging van drinkwater?

Om veilig drinkwater te kunnen leveren is het belangrijk om te weten hoe het drinkwatersysteem van bron tot kraan in elkaar steekt. Daarna kun je mogelijke risico’s in het systeem vaststellen en maatregelen nemen. Daarom zijn drie samenhangende stappen belangrijk om verontreiniging van drinkwater van eigen winningen te voorkomen.

Veranderingen door Implementatie Europese Drinkwaterrichtlijn

De implementatie van de Europese Drinkwaterrichtlijn in 2023 zorgt voor veranderingen voor eigen winningen van drinkwater. Er wordt nu onderscheid gemaakt tussen grote en kleine eigen winningen door te kijken naar hoeveel Drinkwater verbruikt wordt en door hoeveel mensen. Een belangrijk verschil is dat grote eigen winningen verplicht zijn tot het opstellen van een risicobeoordeling en kleine eigen winning niet. Zowel kleine als grote winningen moeten een aantal nieuwe stoffen gaan monitoren. Deze stoffen staan opgenomen in de Drinkwater regeling.

Ken je systeem

Waterpijpen met kranen

Zorg ervoor dat je weet en controleert hoe het watersysteem werkt.

Mogelijke risico's

industrie spiegelt in oppervlaktewater

Met een risicoanalyse breng je mogelijke risico’s van het drinkwatersysteem in kaart.

Metingen

een heledere vloeistof wordt in een labbuis geschonken

Controleer de kwaliteit van het drinkwater regelmatig, of laat die controleren.