Het RIVM heeft, samen met andere instituten, de effecten van klimaatverandering op de drinkwatervoorziening in kaart gebracht. Deze uitwerking is meegenomen in de Nationale Adaptatiestrategie (2016).

Voor het Deltaprogramma heeft het RIVM, samen met Deltares en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute), onderzocht wat de effecten zijn van klimaatverandering op de drinkwatervoorziening. Bij alle locaties in Nederland waar oppervlaktewater wordt gewonnen voor drinkwater, staat de waterkwaliteit onder druk als gevolg van klimaatverandering. 

Maatregelen

Maatregelen zijn nodig om het water in de toekomst geschikt te houden voor de drinkwaterbereiding. Het RIVM heeft daarom met waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en de Rijksoverheid in kaart gebracht welke maatregelen kansrijk zijn [Wuijts, 2014]. Het gaat hierbij om beleidsmaatregelen, aanpassingen in het watersysteem en een uitgebreidere zuivering door de drinkwaterbedrijven. Een combinatie van deze maatregelen is het meest effectief, omdat op de meeste innamepunten meerdere knelpunten aan de orde zijn en deze per innamepunt kunnen verschillen.