Onze samenleving draait op natuurlijke hulpbronnen. De ondergrond levert drinkwater, wind levert energie, onze bodem produceert voedsel. Er is echter nog een wereld te winnen in de manier waarop we ons natuurlijk kapitaal benutten. Efficiënter, beter afgestemd en slimmer werken heeft grote voordelen voor bedrijven, burgers en overheden, zeker op de lange termijn. De natuur is bovendien een bron van inspiratie en kennis om de majeure uitdagingen van dit moment als verstedelijking en klimaatverandering duurzaam op te lossen.

Het RIVM wil de komende jaren verdere kennis ontwikkelen en bijdragen aan een algemeen afwegingskader voor het gebruik van natuurlijk kapitaal op thema’s als klimaatverandering, verduurzaming van de landbouw en een gezonde leefomgeving.

Biogas

Opslagtank bij biogasinstallatie

Het RIVM draagt bij aan een betere beoordeling van biogas.

Bodem

Het RIVM ondersteunt overheden bij het maken van integraal en toekomstbestendig bodembeleid.