Voeding kan bijdragen aan de gezondheid van zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend wat werkt en wat waarschijnlijk werkt. De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie.   

Wat werkt?

  • Kleine aanpassingen in de omgeving die de zichtbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van gezonde producten verbeteren helpen om gezonde keuzes te maken (zogenaamde 'Priming Nudges') 
  • Leefstijlinterventies (voeding en bewegen) hebben ook in de GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)  positieve effecten, zoals vermindering van overgewicht. Het is daarbij belangrijk dat het behandelend personeel betrokken wordt bij de interventies. Ook zijn deze interventies bij voorkeur afgestemd op de (individuele) behoeftes van bewoners. 

Lees het volledige Wat werkt dossier Voeding.

Praktijkvoorbeelden


Aanpak GGz Centraal bevordert gezonde leefstijl 

GGZ Westelijk Noord-Brabant: Beleving en participatie bij maaltijd voor herstelbevording