Algemeen

Tuberculine en/of BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)

Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline (MARIG Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline (Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline))

Welke producten kan ik bij DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) Centraal bestellen?

Farmaceutische groothandels kunnen bij DVP Centraal BCG-, en PPD Tuberculine bestellen. Producten uit ons calamiteitendepot (o.a. sera, immunoglobulinen, vaccins en antivirale middelen) kunnen via RIVM-LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) of het NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht)) besteld worden.

Aan welke afnemers kan DVP Centraal een bestelling leveren?

DVP Centraal levert aan de regiokantoren van DVP, farmaceutische groothandels, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en , apotheken en ziekenhuizen.

Kan een huisarts rechtstreeks bestellen?

Nee, dat is niet mogelijk. Apotheekhoudende huisartsen kunnen de calamiteitenproducten bestellen via RIVM-LCI of het NVIC. BCG en Tuberculine kunnen door apotheekhoudende huisartsen bij de farmaceutische groothandels worden besteld.

Wat is het BTW Belasting Toegevoegde Waarde (Belasting Toegevoegde Waarde) tarief dat in rekening wordt gebracht?

Voor (spoed)bestellingen wordt er geen BTW tarief gevorderd.

Kan ik een product retour sturen?

Het retour sturen van producten geleverd door DVP Centraal is niet mogelijk. Echter kan er, onder bepaalde voorwaarden, een uitzondering gemaakt worden voor geleverde antisera, antidota en antitoxinen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Logistiek (088-689 7520).

Hoe kan ik BCG of Tuberculine bestellen?

Farmaceutische groothandels kunnen BCG en Tuberculine bij DVP Centraal bestellen via dvpcentraal.logistiek@rivm.nl. Bij uitzondering kunt u uw bestelling ook telefonisch (088-689 7520) doorgeven. Zorginstellingen kunnen BCG en Tuberculine bij hun eigen farmaceutische groothandel bestellen.

Wanneer krijg ik, als farmaceutische groothandel, mijn bestelling geleverd?

Wanneer uw bestelling voor 12.00 uur is besteld, wordt deze de eerstvolgende werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur bij u afgeleverd.

Is het mogelijk binnen een bepaald tijdsvenster te leveren?

Leveren binnen een bepaald tijdsvenster is een optie. Voor deze service worden de extra kosten bij u in rekening gebracht, €20, - voor een levering in een tijdsvenster van 4 uur en €30, - voor een levering in een tijdsvenster van 2 uur.

Worden er transportkosten in rekening gebracht bij leveringen van BCG en Tuberculine? 

Voor bestellingen van BCG en Tuberculine worden geen transportkosten doorbelast. Wel hanteren wij een orderbedrag van minimaal €50,00, bestellingen onder dit bedrag worden automatisch aangevuld met additionele kosten.

Op welke wijze wordt onze levering BCG of Tuberculine vervoerd?

Uw levering BCG of Tuberculine wordt met actief gekoeld transport en uitsluitend met gevalideerde koelwagens uitgevoerd. Alle koelwagens zijn uitgerust met een continu temperatuur monitorings- en meetsysteem.

Waarom wordt er geen temperatuurlogger in elke transportverpakking toegevoegd?

Alle koelwagens zijn uitgerust met een continu temperatuur monitorings- en meetsysteem. Bij afwijkingen in de vereiste temperatuurcondities (in geval van BCG en Tuberculine is dat 2-8° Celsius) wordt RIVM-DVP Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) Centraal direct geïnformeerd en wordt er gelijk actie ondernomen. Het toevoegen van een additionele temperatuurlogger in elke transportverpakking heeft voor RIVM-DVP Centraal hierdoor geen toegevoegde waarde.

Hoe weet ik dat het om een gekoelde levering gaat?

Op elke transportverpakking wordt een oranje sticker met +2°C +8°C geplakt en tevens worden de bewaarcondities vermeld op de bijgevoegde pakbon. Daarnaast is de chauffeur geïnstrueerd om bij aflevering de afnemer erop attent te maken dat het betreffende product zo snel mogelijk in de koelkast moet worden geplaatst.

Wij hebben een incident met onze koelkast, kunnen wij het product nog gebruiken?

Voor koelkastincidenten kunt u contact opnemen met afdeling Logistiek, tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoon 030-2748010.

Waar kan ik in Nederland MARIG bestellen?

Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline (MARIG) is een schaars en duur medicijn. Het wordt alleen geleverd na indicatiestelling van RIVM-LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektenbestrijding). Na akkoord van de LCI wordt het product door de afdeling DVP (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s)
uitgeleverd.

Wie mag MARIG en rabiësvaccin bestellen?

MARIG en rabiësvaccin mogen uitsluitend besteld worden door GGD’en, ziekenhuizen en apotheken. De factuur van de bestelling wordt gestuurd naar de partij die de bestelling plaatst.

Welke informatie moet ik bij een bestelling doorgeven?

- benodigd product (generieke omschrijving of merknaam)
- benodigde dosering (aantal doses en anatomische locatie van de verwonding van de patiënt)
- naam en geboortedatum van de patiënt
- naam en telefoonnummer van de behandelend arts / contactpersoon
- naam van de instelling (GGD, ziekenhuis, apotheek) die bestelt
- adres waar het afgeleverd moet worden
- factuuradres

Levert DVP Centraal ook rabiësvaccins?

Rabiësvaccins worden alleen geleverd in combinatie met MARIG. Bij een bestelling van MARIG kan indien gewenst één dosis vaccin meegeleverd worden, om de vaccinatieserie mee te starten. In geval dag 3 van de vaccinatieserie in een weekend valt, dan worden uit coulance twee vaccins meegeleverd.

Waar kan ik de resterende rabiësvaccins van de vaccinatieserie kopen?

De resterende rabiësvaccins kunt u bij uw groothandel en/of apotheek kopen.

Waar kan mijn bestelling MARIG en rabiësvaccin worden afgeleverd?

De betreffende producten mogen uitsluitend geleverd worden aan GGD’en, ziekenhuizen, apotheken en huisartsenposten.

Wat is het factuuradres voor MARIG en rabiësvaccin?

De factuur van de bestelling wordt gestuurd naar de partij die de bestelling plaatst. MARIG en rabiësvaccin mogen uitsluitend besteld worden door GGD’en, ziekenhuizen en apotheken.

Hoe lang na het plaatsen van de bestelling is de zending op de plaats van bestemming te verwachten?

Het product wordt verzonden vanuit Bilthoven. De levertijd is afhankelijk van de plaats van de bestemming en de verkeerssituatie onderweg. In het algemeen mag u ervan uitgaan dat uw product tijdens kantooruren uiterlijk na 2.5 uur op de plaats van bestemming is. Buiten kantooruren duurt dit maximaal 3 uur.

Wie betaalt het product en de verzendkosten?

Kosten voor MARIG en rabiësvaccin moeten door de patiënt betaald worden en vallen onder de Basisverzekering (minus eigen risico). De verzendkosten (spoedkoerier) worden niet vergoed. De apotheek maakt afspraken met de patiënt over de kosten van de bestelling en de betaling. 

Kan de patiënt de kosten van het product vergoed krijgen?

De patiënt kan de kosten van het product vergoed krijgen van de eigen basisverzekering (minus eigen risico). Let op, dit geldt niet voor de verzendkosten (spoedkoerier). Wanneer de zorgverzekeraar de producten niet wil vergoeden, kan de GGD een brief verstrekken waarin de noodzaak benoemd is (zie bijlage 4 van de VSI Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten (Verpleegkundig Stappenplan Infectieziekten) Rabiës: Brief voor zorgverzekeraar).

Op welke manier kan het betalingsproces voor de patiënt vereenvoudigd worden?

Wanneer de GGD de vaccinaties plaatst en de producten betaalt, kan de GGD dit ook vergoed krijgen door de zorgverzekeraar van de patiënt. Deze zorg valt onder de Beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’ van de NZA Nederlandse Zorgautoriteit (Nederlandse Zorgautoriteit) (incl. de transportkosten). Zie voor meer informatie: http://www.ggdghorkennisnet.nl/?

Waarom kan DVP Centraal mij geen medisch inhoudelijk advies geven?

De medewerkers van de afdeling Logistiek van RIVM-DVP Centraal hebben geen medisch inhoudelijke achtergrond. Voor medisch inhoudelijke vragen kan contact worden opgenomen met de betrokken GGD of de LCI.

Hoe bereik ik DVP Centraal?

DVP Centraal is tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 088 - 689 7520 en buiten kantoortijden via de achterwacht van de LCI, telefoonnummer 088 689 7000 (vragen naar de dienstdoende achterwacht, optie 1).