Wettelijk kader in Nederland

Nederland heeft zich door ondertekening van dit verdrag verplicht bij te dragen aan het ontwikkelen en in stand houden van de Europese Farmacopee. Het verdrag legt echter de aard en omvang van de bijdrage niet vast. Dit schept ruimte voor nationale belangen wat betreft de invulling. Daarbij heeft elk land zich te houden aan de afspraken die de Europese Farmacopee Commissie heeft vastgelegd, de Rules of Procedure.

Organisatorisch kader in Nederland

De Nederlandse delegatie van de Europese Farmacopee Commissie onderhoudt contact met de diverse betrokken ministeries. Dit zijn de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)), Economische Zaken en Klimaat (EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat)) en Buitenlandse Zaken (BZ).

Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor de geneesmiddelen en homeopathica voor humaan gebruikt. Registratie vindt plaats na goedkeuring door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen)). Geneesmiddelen voor veterinair gebruik vallen onder de verantwoordelijkheid van de ministeries van LNV 
en VWS. Toelating tot de markt van veterinaire producten vindt plaats via het Bureau Diergeneesmiddelen dat onderdeel is van het CBG.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd)), ressorterend onder het ministerie van VWS, houdt toezicht op uitvoering van de regelgeving met betrekking tot kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. Vanuit die positie heeft zij zicht op de verschillende kanten van de geneesmiddelenmarkt: de Ph. Eur Europese Farmacopee (Europese Farmacopee)., registratiedossiers en zaken als Good Manufacturing Practice (GMP Good Manufacturing Practice (Good Manufacturing Practice)) en Good Distribution Practice (GDP Good Distribution Practice (Good Distribution Practice)). 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is betrokken vanwege haar verantwoordelijkheid bij het maken van internationale afspraken.