Overzicht NL experts en specialisten.

In de 174-ste meeting van de Europese Farmacopee Commissie zijn 31 NL-experts benoemd voor de periode van 2023 – 2025. Deze experts zijn actief in 14 van de 21 expertgroepen en 16 van de 40 werkgroepen, waarvan 4 in de functie van voorzitter.

Experts 2023-2025

Voor lijsten van voorgaande experts en specialisten: zie Archief.

Alle experts/specialisten wordt gevraagd na deelname van de vergaderingen in Straatsburg het onderstaande evaluatieformulier in te vullen en toe te sturen naar farmacopee@rivm.nl.

Evaluatieformulier