Overzicht NL experts en specialisten.

In de 174-ste meeting van de Europese Farmacopee Commissie zijn 32 NL-experts benoemd voor de periode van 3 jaar JAN2023 – DEC2025. In 30 expertgroepen van de totaal 53 Ph.Eur. werkgroepen zijn deze NL-experts actief, waarvan 3 in de functie van voorzitter.

Experts 2023-2025

Voor lijsten van voorgaande experts en specialisten: zie Archief.

Alle experts/specialisten wordt gevraagd na deelname van de vergaderingen in Straatsburg het onderstaande evaluatieformulier in te vullen en toe te sturen naar farmacopee@rivm.nl.

Evaluatieformulier