In de Rules of procedure van de Europese Farmacopee Commissie is onder meer vastgelegd dat de lidstaten ieder een vertegenwoordiging van (maximaal) drie personen leveren. De meeste landen zenden het maximale aantal van drie personen. De Nederlandse delegatie bij de Europese Farmacopee Commissie bestaat uit drie personen, tevens zijn drie vervangers beschikbaar.

De Nederlandse delegatie treedt op als Nederlandse Farmacopee Autoriteit (NFA Nederlandse Farmacopee Autoriteit (Nederlandse Farmacopee Autoriteit)). De functie van nationale farmacopee autoriteit is gebaseerd op de procedures van de Europese Farmacopee Commissie, waarin gesproken wordt over de NFA van elke lidstaat. Voor meer informatie word verwezen naar het rapport: Europese Farmacopee. Gouden standaard bij de bereiding van geneesmiddelen.

In overeenstemming met artikel 5 van het Verdrag inzake de samenstelling van een Europese Farmacopee bestaat de Nederlandse Delegatie uit de navolgende personen:

  • Dr. R. Mol, IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd), voorzitter
  • Dr. D. de Kaste, lid
  • Drs. P.M.J.M. Jongen, aCBG agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), lid
  • Mw mevrouw (mevrouw). drs. ing. E.K Lamme, RIVM, secretaris en plv. lid
  • Prof. D.J. Touw, UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) Groningen, plv. lid
  • Mw. Dr. M.E. Kubbinga, aCBG, plv. lid
  • Mw. A.S. de Vries, IGJ, plv. lid