Europese Farmacopee. Gouden standaard voor de bereiding van geneesmiddelen.

In dit rapport gaven de geïnterviewde Nederlandse experts en specialisten aan over het algemeen tevreden te zijn over de gang van zaken rond de Europese Farmacopee en over de Nederlandse inzet. Er zijn ook een aantal aanbevelingen voor verbetering geformuleerd (zie bijlage 6 van het rapport).

De Nederlandse Farmacopee Autoriteit (NFA Nederlandse Farmacopee Autoriteit (Nederlandse Farmacopee Autoriteit)) gaat op deze aanbevelingen in in een notitie en geeft aan welke actie is ondernomen.