Een farmacopee is een officieel, van staatswege uitgegeven handboek met voorschriften voor de bereiding van geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik, en de vereisten waaraan zij moeten voldoen.

De Europese Farmacopee ( Ph. Eur Europese Farmacopee (Europese Farmacopee).) heeft op het Nederlandse grondgebied rechtskracht, zowel voor humane als veterinaire geneesmiddelen.

Omslag Europese Farmacopee 11e editie.