De Europese Farmacopee is zowel in boekvorm als digitaal beschikbaar voor abonnees. De digitale versies van de officiële Engelse en Franse versies zijn te raadplegen via de website van het European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care (EDQM European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care (European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care)). Bij geschillen beroept men zich altijd op de Franse tekst.

Het ambtelijk secretariaat van de Europese Farmacopee is ondergebracht bij het European Directorate for the Quality of Medicines (EDQM European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care (European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care)). Dit instituut faciliteert de Europese Farmacopee Commissie (EFC Europese Farmacopee Commissie (Europese Farmacopee Commissie)) en publiceert de Europese Farmacopee.

Daarnaast verricht de EDQM activiteiten op het gebied van de biologische standaardisatie en is dit instituut de verbindende schakel in het netwerk van officiële laboratoria (Official Medicines Control Laboratories = OMCL Official Medicines Control Laboratory (Official Medicines Control Laboratory)’s) waartoe ook het geneesmiddelenlaboratorium (GZB Gezondheidsbescherming (Gezondheidsbescherming)) van het RIVM gerekend wordt.

Over het meerjarenbeleid en actuele specifieke onderwerpen organiseert de EDQM, dat is de organisatie waarin het Secretariaat van de EFC is opgenomen, één of meer malen per jaar workshops of symposia.