De Europese Farmacopee omvat de volgende werkterreinen: registratieprocedures, inspecties, certificatietrajecten, inspecties van het EDQM European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care (European Directorate for the Quality of Medicines and Health Care) (European Directorate for the Quality of Medicines & Health Care), partijgewijze vrijgifte van vaccins en bloedproducten en normalisatie van nomenclatuur.