Wat is de laatste stand van de wetenschap in binnen- en buitenland? Actuele gedragswetenschappelijke literatuur wordt gescand om nieuwe inzichten snel toe te kunnen passen.

Gedragswetenschappelijke literatuur over afstand houden

Dit document (d.d. 1 september 2020) biedt een samenvatting van de literatuurscan over social distancing en fysiek afstand houden. Het gaat hierbij om psychosociale factoren rond naleving en volhouden van 1) social distancing en 2) fysiek afstand houden van andere mensen om de overdracht van het nieuwe coronavirus te beperken. Daarnaast worden aanknopingspunten rond communicatiebeleid besproken om naleving te stimuleren.

Gedragswetenschappelijke literatuur over mondkapjes

Het gaat in dit document (d.d. 8 mei 2020) om gedragsaspecten rond mondkapjes. De volgende onderwerpen worden beschouwd: risicocompenserend gedrag ten gevolge van een gevoel van schijnveiligheid, compliance, het correct gebruiken van de mondkapjes en de gedragsgevolgen van de keuze om een deel of alle mensen mondkapjes te laten dragen (segmentatie). Op 5 augustus jl. verscheen een actualisatie van de gedragsliteratuur over mondkapjes met een focus op risicocompenserend gedrag en afstand houden van mondkapjesdragers.

Gedragswetenschappelijke literatuur over zelftesten

Het gaat in dit document (d.d. 25 juni 2020) om gedragsaspecten rond zelftesten die beogen te testen of iemand anti-lichamen heeft aangemaakt tegen het coronavirus, en dus in het verleden besmet is geweest met het virus. Echter, vanuit LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding) (RIVM) is bekend  dat de zelftesten die momenteel commercieel worden aangeboden onbetrouwbaar zijn. Desondanks worden ze wel aangeboden en verkocht.

De volgende onderwerpen worden beschouwd: de gevolgen van de uitslag van de zelftest op het gedrag (bijvoorbeeld risico zoekend of risico reducerend), determinanten van het doen van een zelftest, capaciteit om een zelftest correct uit te voeren, en communicatie over zelftesten vanuit de overheid.

Gedragswetenschappelijke literatuur over thuis-isolatie

Het gaat in dit document (d.d. 13 mei 2020) om drivers en barrières van thuis-isolatie. De volgende onderwerpen worden beschouwd: 1) demografische en 2) psychologische factoren die invloed hebben op de beslissing om mee te (blijven) werken aan thuis-isolatie bij ziekte en 3) enkele communicatie-inzichten om dit te bevorderen.

Overige documenten

De Corona Gedragsunit werkt vanuit een Basisdocument preventiegedrag en welzijn. Hierin staat onder meer het theoretisch kader, van waaruit vraagstukken worden bekeken. Daarnaast vormt de recente literatuur over relevant corona-onderzoek een belangrijke bron voor de onderzoekers in de Gedragsunit. Tot slot is er een praktisch stappenplan voor het systematisch en pragmatisch uitwerken van overheidscommunicatie en gedragsadviezen ter preventie van COVID-19. Bij het stappenplan hoort ook een samenvatting met een schematische uitwerking van drie voorbeelden.