Wat is de laatste stand van de wetenschap in binnen- en buitenland? Actuele gedragswetenschappelijke literatuur wordt gescand om nieuwe inzichten snel toe te kunnen passen.

Gedragswetenschappelijke literatuur over mondkapjes

Het gaat in dit document om gedragsaspecten rond mondkapjes. De volgende onderwerpen worden beschouwd: risicocompenserend gedrag ten gevolge van een gevoel van schijnveiligheid, compliance, het correct gebruiken van de mondkapjes en de gedragsgevolgen van de keuze om een deel of alle mensen mondkapjes te laten dragen (segmentatie).

Gedragswetenschappelijke literatuur over thuis-isolatie

Het gaat in dit document om drivers en barrières van thuis-isolatie. De volgende onderwerpen worden beschouwd: 1) demografische en 2) psychologische factoren die invloed hebben op de beslissing om mee te (blijven) werken aan thuis-isolatie bij ziekte en 3) enkele communicatie-inzichten om dit te bevorderen.

Overige documenten

De Corona Gedragsunit werkt vanuit een Basisdocument preventiegedrag en welzijn. Hierin staat onder meer het theoretisch kader, van waaruit vraagstukken worden bekeken. Daarnaast vormt de recente literatuur over relevant corona-onderzoek een belangrijke bron voor de onderzoekers in de Gedragsunit. Tot slot is er een praktisch stappenplan voor het systematisch en pragmatisch uitwerken van overheidscommunicatie en gedragsadviezen ter preventie van COVID-19. Bij het stappenplan hoort ook een samenvatting met een schematische uitwerking van drie voorbeelden.