Over het RIVM

Wat doet het RIVM? 

Een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving - dat is de uitdaging waarvoor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zich al meer dan 100 jaar inzet. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma's.  Het RIVM doet onafhankelijk (wetenschappelijk én praktijkgericht) onderzoek op het vlak van volksgezondheid, zorg, milieu en veiligheid. Als betrouwbare  adviseur voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, overheden en professionals bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden.


Het RIVM ondersteunt gemeenten en andere lokale en regionale netwerkpartners om een zo gezond mogelijk leven in een veilige omgeving te realiseren voor alle inwoners. Dit doet zij op verschillende manieren. 
 


1.    Advies 
Het RIVM streeft als adviseur ernaar om kennis optimaal beschikbaar te stellen en in de lokale context te duiden. We bieden informatie, duiding en opties voor handelingsperspectieven. Bijvoorbeeld met ‘advies op maat’ ontvangt u gericht advies voor het proces of ontwerp voor een gezonde leefomgeving. Voor ruimtelijke planvorming biedt RIVM data en informatie over de actuele staat van de leefomgeving. Ook bieden we mogelijkheden om door interventies gezondheid en leefomgeving meer met elkaar te verbinden.

 

2.    Informatieverstrekking 
Het RIVM levert het publiek en professionals informatie en richtlijnen om hen in staat te stellen geïnformeerde keuzes te maken. Dit doet het RIVM vanuit de overheidstaak voor volksgezondheid en milieu, vanuit het publieke gezondheids- en maatschappelijke belang. Het RIVM maakt informatie toegankelijk over de kwaliteit van de leefomgeving en over publieke gezondheid. Ook biedt het handelingsperspectieven. 

 

3.    Samen met inwoners meten
Het RIVM voert met inwoners metingen uit, bijvoorbeeld op het gebied van luchtkwaliteit. Citizen Science is wetenschappelijk onderzoek waarbij inwoners meedenken over de onderzoeksvraag, actief gegevens verzamelen, zelf analyses uitvoeren of bedenken wat er met de conclusies kan gebeuren. Deze vorm van wetenschap vergroot het draagvlak van onderzoek en de resultaten. Verder maakt het onderzoek op grote schaal mogelijk. 

 

4.    Samen monitoren en evalueren
Door samen te monitoren en te evalueren, bijvoorbeeld met gemeenten, sluit het onderzoek aan bij de dagelijkse praktijk en uitdagingen. Het RIVM heeft meerdere evaluaties en monitors waarbij gemeenten en netwerkpartners samen een vraagstuk oppakken, bijvoorbeeld ‘Succesvolle inwonerparticipatie: hoe kan dit de gezondheid bevorderen’.

 

5.    Samen kennis ontwikkelen
Het RIVM ontwikkelt met lokale en regionale netwerkpartners informatie en kennis. Zo bouwen we met een aantal regio’s aan een webpagina met informatie en kennis die nodig is voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. We ontwikkelen kennis over de milieu- en gezondheidsrisico’s van chemische stoffen, om vergunningverlening aan bedrijven te ondersteunen.

 

6.    Crisis en incidentmanagement 
Het RIVM adviseert en ondersteunt de in Nederland ingerichte algemene en functionele ketens met kennis en informatie die door wetenschappers en experts is onderbouwd. Op basis hiervan kunnen overheden en professionals handelingsperspectieven bepalen om zo snel mogelijk de gevolgen van een crisis of incident te beperken. Het RIVM zorgt voor regie en besluitvorming bij grootschalige uitbraken en bij de bestrijding van infectieziekten met een (mogelijk) grote maatschappelijke impact. Bij milieu-incidenten ondersteunt het RIVM bestuur en professionals ter plaatse bij besluitvorming.

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   088-6898989
E-mail:        info@rivm.nl