Introstuk

Het RIVM heeft de cijfers van veel verschillende determinanten op het gebied van volksgezondheid en milieu in kaart gebracht. Deze getallen kunnen u bijvoorbeeld helpen om beleid binnen uw gemeente te maken en onderbouwen. 

Gezondheid per wijk en buurt

Deze website presenteert kaarten en cijfers over gezondheid gerelateerde thema’s op wijk- en buurtniveau.

Volksgezondheid en zorg

Voor de kaarten en cijfers van de gezondheidstoestand, preventie en zorg in Nederland kijkt u hier.  

Regiobeeld

Meisje in mensenmenigte

Hier kunt u uw eigen gemeente bekijken en vergelijken wat betreft ontwikkelingen van gezondheid, zorg en welzijn in de regio.

Sport en bewegen

Hier vindt u informatie over sportbeleid en –praktijk, regionale cijfers over sport en bewegen en lokale sporttoekomstverkenning

Atlas leefomgeving

meisje loopt op straat

Vragen over uw leefomgeving? Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid. Hier zijn kaarten tot op buurtniveau te vinden. 

Atlas natuurlijk kapitaal

weiland met koeien

Via deze geografische kaart krijgt u inzicht in het natuurlijk kapitaal van uw gemeente. 

Emissieregistratie

Deze website toont de geregionaliseerde uitstoot (emissie) van circa 350 verontreinigende stoffen in Nederland. 

Statline

StatLine RIVM bevat cijfers van het RIVM en samenwerkende organisaties op verschillende gezondheidsthema's.

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   088-6898989
E-mail:        info@rivm.nl