Maatschappelijke opgave

Steeds meer mensen hebben zorg nodig. Het is een grote nationale opgave om inwoners zo gezond en gelukkig mogelijk te houden. De zorg moet niet alleen betaalbaar en bereikbaar zijn. Ook is inzet nodig om de gezondheid te bezien vanuit veerkracht, functioneren en maatschappelijke participatie. Dit vergt een goede samenwerking tussen de sectoren die zich bezighouden met preventie, zorg en welzijn. Er worden veel lokale, regionale en landelijke initiatieven gestart om dit voor elkaar te krijgen. Hierbij zijn niet alleen gemeenten en provincies betrokken, maar ook veel andere netwerkpartners zoals zorgverzekeraars, zorg- en welzijnaanbieders, werkgevers, scholen, en bedrijven. Het RIVM evalueert met lokale, regionale en landelijke initiatieven. Zo monitort het RIVM bijvoorbeeld Preventie in het Zorgstelsel en Gecombineerde Leefstijlinterventie. Daarnaast maakt het RIVM informatie en kennis beschikbaar, zoals inzicht in de (kosten)effectiviteit van interventies en de vraag naar zorg in de toekomst.

 

Hieronder ziet u thema’s waarbij het RIVM uw gemeente kan ondersteunen. De thema’s zijn ingericht op een onderwerp of een doelgroep. 

Betaalbare en bereikbare zorg

De zorgkosten nemen in heel Nederland sterk toe. Op deze pagina kunt u terecht als u aan de slag wilt met de betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg. 

Preventie

Preventie wordt steeds belangrijker in de huidige samenleving. Kijk hier voor preventie in de wijk, preventie in de zorg en de kosteneffectiviteit van preventie. 

Positieve gezondheid

Mensen die joggen in bos

Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie. Lees hier hoe je dit kan benutten.  

Gezondheidsverschillen

Ondanks alle inspanningen nemen de gezondheidsverschillen nog steeds niet af. Hier leest u wat u wel kunt doen. 

Ouderen

Hier vindt u informatie over hoe u als gemeente uw inwoners kunt helpen gezond en vitaal ouder te worden. 

Jeugd

In vergelijking met anderen landen staat de Nederlandse jeugd in de top 3 van landen met de beste (ervaren) gezondheid. Ontwikkelingen in leefstijl vragen wel om aandacht. 

Samenwerken met het RIVM?

•    Het RIVM evalueert initiatieven met gemeenten en/of inwoners. Zo ontstaat inzicht in hoe preventie, zorg en/of welzijn het beste kan worden vormgegeven. Het RIVM heeft meerdere evaluaties en monitors waarbij gemeenten en netwerkpartners meedoen, bijvoorbeeld ‘Succesvolle inwonerparticipatie: hoe kan dit de gezondheid bevorderen’. 
•    Het RIVM ontwikkelt informatie en kennis met lokale en regionale netwerkpartners. Zo maken we met een aantal regio’s een webpagina met informatie en kennis die nodig is voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek
•    Het RIVM kan meedenken over specifieke inhoudelijke vragen. Afhankelijk van de vraag zal het RIVM de vraag zelf beantwoorden of hiervoor een andere netwerkpartner inschakelen. Met 'advies op maat' bijvoorbeeld ontvangt u gericht advies voor het proces of ontwerp voor een actueel onderwerp in uw gemeente.  

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   088-6898989
E-mail:        info@rivm.nl