Informatie over het bereiden van geneesmiddelen en het toezicht hierop.

Geneesmiddelen voor mensen kunnen bereid worden door farmaceutische bedrijven of op kleine schaal door een apotheek. Geneesmiddelen, die door een apotheek worden bereid, worden magistraal bereide geneesmiddelen genoemd. Wanneer een geneesmiddel op de markt wordt gebracht door een farmaceutisch bedrijf is een handelsvergunning (registratie) nodig van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) ) of van de Europese Commissie via het Europese Agentschap voor Geneesmiddelen (EMA European Medicines Agency (European Medicines Agency) ).

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg (Inspectie voor de Gezondheidszorg) ) houdt toezicht op de kwaliteit van alle geneesmiddelen voor mensen: hieronder vallen zowel de geneesmiddelen met een handelsvergunning als ook de magistraal bereide geneesmiddelen en geneesmiddelen, die nog in het stadium van klinisch onderzoek zijn. Zie voor nadere informatie over geneesmiddelen: Nationaal Kompas Volksgezondheid.