De geneesmiddelenketen bestaat uit alle stappen die nodig zijn om een geneesmiddel te ontwikkelen: van dierproeven, klinisch onderzoek bij mens tot en met het op de markt zetten en het gebruik van een product. De geneesmiddelenketen bewaakt de kwaliteit, veiligheid en effectiviteit van een geneesmiddel. De geneesmiddelenketen bestaat uit de volgende partijen: CCMONederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek , CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen, RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd, ZIN, CIBG, LarebNetherlands Pharmacovigilance Centre en VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (GMT).

Elke organisatie heeft hierin een specifieke taak:
 • Het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt de wettelijke kaders.
 • De Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMONederlands: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek ) beoordeelt klinische studies bij mensen.
 • Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen) beoordeelt de werkzaamheid, risico’s en kwaliteit van geneesmiddelen bij de toelating tot de markt.
 • Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt extra controle op bepaalde geneesmiddelen (vaccins en geneesmiddelen bereid uit bloed) vóórdat ze op de markt worden gebracht.
 • Het Zorginstituut Nederland (ZIN) bewaakt de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van het Nederlandse gezondheidszorgsysteem.
 • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJInspectie Gezondheidszorg en Jeugd) houdt toezicht op de gehele keten.
 • Bijwerkingencentrum LarebNetherlands Pharmacovigilance Centre registreert bijwerkingen van geneesmiddelen na gebruik.

Kennisprogramma Geneesmiddelenketen

In het Kennisprogramma Geneesmiddelenketen staat de samenhang in de gehele geneesmiddelenketen centraal. Het Kennisprogramma Geneesmiddelenketen komt voort uit de aanbevelingen van de strategische beleidsagenda van de keten en is het vervolg op het Onderzoeksprogramma Geneesmiddelenketen. Dit onderzoeksprogramma liep van 2011 tot en met 2016. Het Kennisprogramma is in januari 2017 van start gegaan en loopt tot en met april 2019. Het Kennisprogramma wordt gecoördineerd door het RIVM.

Doel van Kennisprogramma

  Het hoofddoel van het kennisprogramma is tweeledig: 
 • Het uitvoeren van onderzoeken waarbij de opbrengst voor meerdere ketenpartners van belang is.
 • De samenwerking binnen de keten verder versterken en optimaliseren.

Projectvoorstel uitgevoerd binnen het Kennisprogramma

  Op 1 maart 2018 is het project ‘MEDeDELEN’ van start gegaan. Het doel van dit project is het optimaliseren van het gebruik van informatie over geneesmiddelen die binnen de geneesmiddelketen beschikbaar is en het identificeren van (toekomstige) informatiebehoefte, inclusief de wijze waarop deze kan worden vervuld.   Het project heeft de volgende specifieke doelen:
 1. Nagaan welke informatie nodig is in welk stadium van de levenscyclus van een geneesmiddel en voor welke ketenpartners.
 2. Inventariseren of deze informatie aanwezig is bij één van de ketenpartners of aanwezig is bij andere (inter)nationale partijen.
 3. Ontwikkelen van een conceptueel model van informatiebehoefte voor elke fase van de levenscyclus van geneesmiddelen. Gevolgd door toetsing van het conceptuele model op juistheid en volledigheid. 
 4. Op basis van het model nagaan hoe alle ketenpartijen optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie en hoe in de toekomstige/onvervulde informatiebehoefte kan worden voorzien. Hierbij worden zowel de praktische uitvoerbaarheid van het delen van informatie als het juridisch kader meegenomen.