De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren heeft invloed op hun gezondheid. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die als prettig wordt ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waar de druk op de gezondheid zo laag mogelijk is. Deze landingspagina Gezonde Leefomgeving biedt toegang tot pagina's, websites en databronnen over de leefomgeving en gezondheid. Daarbij wordt aandacht besteed aan de invloed van de leefomgeving op gezondheid en veiligheid. Hoe kun je gezondheid betrekken bij het opstellen van omgevingsbeleid? Bekijk de informatiebronnen hieronder.

Bent u op zoek naar concrete cijfers, data of kaarten? Ga dan direct naar de pagina Data, Cijfers en Kaarten Gezonde Leefomgeving.

Projecten en programma's

Programma Gezonde Leefomgeving

Een gezonde leefomgeving beschermt tegen gezondheidsrisico’s. Ook nodigt de omgeving uit tot gezond gedrag en is aantrekkelijk om in te verblijven.

Gids gezonde Leefomgeving

Informatie, inzicht, instrumenten en praktijkvoorbeelden om te werken aan een gezonde leefomgeving.

Signalen Leefomgeving

Het RIVM brengt kansen en risico’s vanuit de leefomgeving zo vroeg mogelijk in kaart. Zo kan de overheid sneller inspelen op risico’s en de leefomgeving zo veilig en gezond mogelijk houden. 

Veehouderij en Gezondheid

Onderzoek naar de effecten van veehouderij op de gezondheid. 

Gezonde stad

Kennis over gezond leven in een gezonde stad ten behoeve van de praktijk (gemeente en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst))

Gezonde school

Veel informatie over de realisatie van gezonde scholen.

In de toekomst

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 biedt onder meer inzicht in milieu en leefomgeving

Tools en methodieken

GO!-werkboek

Dorpzicht

Met de GO! methode werk je stapsgewijs en wetenschappelijk onderbouwd aan het gezonder maken van de fysieke en sociale leefomgeving!

Overige onderwerpen en databronnen

Veilige Leefomgeving

Informatie over een veilige leefomgeving en hoe die kan worden gerealiseerd.

Medische Milieukunde

vrouw met kind op fiets

Het RIVM ondersteunt GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en met richtlijnen Medische Milieukunde.

Volksgezondheid en Zorg

Informatie over fysieke omgeving in relatie tot ziekten, volksgezondheid, determinanten, zorg en kosten.

Data en Kaarten Leefomgeving

Naar een overzichtspagina met veel data, cijfers en kaarten over leefomgeving en gezondheid

Atlas Leefomgeving

Deze Atlas wijst de weg naar actuele en verantwoorde informatie over milieu en gezondheid.