Een veilige leefomgeving

Een ongeval met gevaarlijke stoffen kan grote gevolgen hebben voor het milieu en de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan een brand of ongeval in de chemische industrie, bij het transport van gevaarlijke stoffen of in kerncentrales. Ook veranderingen in de maatschappij kunnen leiden tot (nieuwe) veiligheidsrisico's. Bijvoorbeeld waterstof als brandstof, of de opslag van veel elektrische accu's.  Het RIVM werkt met overheden, professionals en hulpverleners en doet onderzoek, adviseert en innoveert. Hiermee draagt het bij aan een veilige leefomgeving, die ook zo ervaren wordt.

Contact bij crisis

De Milieu Ongevallen Dienst is 24/7 bereikbaar voor hulpverleningsdiensten en overheden: 088 689 7542 

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen via de mail: info@rivm.nl of telefonisch: 088 689 8989

Onderwerpen

Risicoperceptie en -communicatie

Inzicht in beleving van veiligheid en risico's is belangrijk voor een effectieve communicatie over deze risico's. Het RIVM verricht wetenschappelijk onderzoek en brengt kennis samen over technische en sociaal-wetenschappelijke aspecten van risico's.