Het Nivel zette 20 veel voorkomende klachten op een rij waarmee jongeren naar de huisarts gingen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Denk aan ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. In de periode oktober-december daalde het aantal contacten met de huisarts rondom zelfdoding licht, hoewel deze aantallen nog wel hoger liggen dan in 2019. Jongeren kwamen vaker bij de huisarts voor angstige of nerveuze gevoelens dan voor de coronapandemie. Ook voor benauwdheid bezochten ze vaker de huisarts, maar minder vaak voor spierpijn.  Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Lichte daling zelfdodingsgedachten of -pogingen

Voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie (begin 2020) daalde het aantal contacten met de huisarts rondom zelfdoding (periode oktober en december 2023). Wel ligt het contact met de huisarts nog 21% hoger dan in 2019. Ter vergelijking: in de periode juli tot september kwamen 0- tot 24-jarigen nog 41% vaker hiervoor bij de huisarts dan in 2019. Het aantal contacten met de huisarts voor suïcidepogingen/gedachten is in absolute zin laag. Het kan bij deze cijfers gaan om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop, maar ook om suïcidale gedachten. Het wekelijks zorggebruik vanwege suïcide(pogingen) laat overigens al jaren een langzaam stijgende trend zien (cijfers niet in deze publicatie). 

Zelfdodingsgedachten en -pogingen komen bij jongeren bijna alleen voor in de groep van 15-24 jaar en vaker bij vrouwen/meisjes dan bij mannen/jongens.

Angstige gevoelens hoger

In het vierde kwartaal van 2023 gingen jongeren iets vaker naar de huisarts voor angstige, nerveuze of gespannen gevoelens dan in 2019. Dit was in het derde kwartaal ook zo. 

Jongeren van 15-24 jaar en vrouwen/meisjes gaan veel vaker naar de huisarts voor angstige gevoelens dan kinderen en mannen/jongens.

Benauwdheid

Tijdens het laatste kwartaal van 2023 lag het aantal contacten met de huisarts voor benauwdheid hoger dan normaal. In dezelfde periode in 2019 was dit nog 18% lager. De stijging is vooral te zien bij 5 – tot 14-jarigen. Dit komt overeen met een stijging in het aantal patiënten met longontsteking sinds einde zomer 2023, zoals gesignaleerd in de wekelijkse Nivel Surveillance Bulletins.

Minder spierpijn sinds de pandemie

Sinds de pandemie is er een daling in het aantal contacten met de huisarts voor spierpijn. Ook in de periode oktober-december 2023 lag het zorggebruik voor spierpijn lager dan in 2019. Dit is relatief stabiel sinds eind 2021.  

De oudste leeftijdsgroep (15-24 jaar) kwam hiervoor wat vaker bij de huisarts dan de andere leeftijdsgroepen, maar juist in deze leeftijd is de afname in huisartsbezoek voor spierpijn het grootst. In 2019 kwamen zij nog veel vaker bij de huisarts.

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide beschrijving en meer verschillende grafieken over de klachten waarmee jongeren bij de huisartskomen op het feitenblad van het NIVEL.