Groep A-streptokokkeninfecties worden veroorzaakt door een bacterie; de streptokok. Deze bacterie kan veel verschillende ziektebeelden veroorzaken zoals roodvonk, keelontsteking, wondroos, krentenbaard (impetigo), acuut reuma, kraamvrouwenkoorts en sepsis. Groep A-streptokokkeninfecties komen regelmatig voor bij mensen, voornamelijk bij kinderen, en verlopen meestal onschuldig.

Wat zijn groep A-streptokokkeninfecties?

Binnen groep A-streptokokkeninfecties kan onderscheid gemaakt worden tussen de invasieve GAS-infecties en niet-invasieve GAS-infecties.

  • Niet-invasieve GAS-infecties verlopen meestal mild en omvatten onder andere keelontsteking en huidinfecties zoals krentenbaard (impetigo). 
  • Afhankelijk van meerdere factoren, waaronder leeftijd en vatbaarheid van de patiënt, kan de bacterie doordringen in onderliggend weefsel of de bloedbaan. Dit wordt een invasieve infectie genoemd. Invasieve GAS-infecties zijn ernstiger van aard en omvatten kraamvrouwenkoorts (puerperale sepsis), necrotiserende fasciitis en septische shock. 

Wat zijn symptomen groep A-streptokokkeninfecties?

De periode tussen besmetting en eerste ziekteverschijnselen hangt af van het ziektebeeld. Voor roodvonk is de incubatieperiode 2 tot 7 dagen, voor keelontsteking is dit 2 tot 4 dagen. De meeste infecties hebben een onschuldig verloop. Ze zijn over het algemeen van korte duur en mild van aard. De verschijnselen variëren per ziektebeeld, hoewel de meeste GAS-infecties gepaard gaan met koorts.

Besmetting en preventie van groep A-streptokokkeninfecties

Veel mensen dragen de bacterie kortere of langere tijd bij zich in neus- of keelholte of op de huid, zonder daar ziek van te worden. Groep A-streptokokken kunnen overgedragen worden door middel van druppeltjes vocht die vrijkomen tijdens hoesten, niezen en praten of door (in)direct contact met wonden van geïnfecteerde personen. Tevens kunnen infecties zoals kraamvrouwenkoorts worden verspreid door hulpverleners (bijvoorbeeld gynaecologen en verloskundigen). Er bestaat geen vaccin tegen GAS-infecties.

Hoe vaak komen groep A-streptokokkeninfecties voor?

Infecties met groep A-streptokokken komen vaak voor in Nederland. Het voorkomen van de verschillende ziektebeelden is seizoensafhankelijk. Keelinfecties komen voornamelijk voor tijdens de winter terwijl huidinfecties met name voorkomen tijdens de zomer. Afgezien van de invasieve GAS-infecties fasciitis necroticans, septische shock en kraamvrouwenkoorts (puerperale sepsis), zijn infecties met groep A-streptokokken niet meldingsplichtig in Nederland. Het maandelijks aantal gevallen van meldingsplichtige GAS-infecties is weergegeven in onderstaande grafiek. De actuele situatie van invasieve groep A-streptokokkeninfecties in Nederland is te zien in de Atlasinfectieziekten.

Meldingen van fasciitis necroticans, septische shock en puerperale sepsis of - koorts in Nederland van 2012-2017

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Ervaringen met Groep A-streptokokkeninfecties

In deze video wordt u door een huisarts uitgelegd wat de groep A streptokok is, hoe u het kan voorkomen en wat u moet doen als u deze ziekte heeft.