De hygiënerichtlijn voor kampeergelegenheden, jachthavens en groepsaccomodaties - januari 2017 betreft de definitieve versie. 

Het streven is om de richtlijnen eens in de 3 tot 5 jaar te herzien. Het is mogelijk dat in de tussentijd kleine wijzigingen worden doorgevoerd.