Lelystad Airport wordt ingezet als passagiersluchthaven om een deel van het vliegverkeer van Schiphol over te nemen. Het gebruik van het vliegveld heeft invloed op de omgeving. Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat doet het RIVM een voorstel om deze invloed te monitoren na opening van de luchthaven. Het voorstel gaat over het monitoren van geluid onder de routes, ultrafijn stof, geluidhinder en gezondheid en bouwt voort op lopende initiatieven van de provincie Flevoland. 

Het RIVM adviseert om het vliegtuiggeluid onder de routes met vaste en mobiele meetposten te volgen en de bijdrage van vliegtuigen aan ultrafijn stof op meerdere plekken te meten. De meetposten kunnen via een website continu informatie geven over het geluidniveau en de ultrafijn stof concentratie. De informatie kan ook inzicht geven in de veranderingen over een langere periode. Om de geluidhinder en gezondheid in kaart te brengen, stelt het RIVM onder meer voor om een vaste groep omwonenden één keer per jaar een online vragenlijst te laten invullen. Het RIVM stelt voor om de monitoring niet alleen plaats te laten vinden in de omgeving van Lelystad Airport, maar ook onder de zogenoemde aansluitroutes in Noord-Holland, Friesland, Drenthe, Gelderland en Overijssel. Het RIVM adviseert verder om te starten met een nulmeting van geluid, ultrafijn stof en hinder zodra de openingsdatum van de luchthaven bekend is. In het voorstel is ook een aantal evaluatiemomenten opgenomen. Het RIVM-voorstel is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gebruikt om het integrale monitoring- en evaluatieprogramma Lelystad Airport te ontwikkelen.