Om te weten te komen hoe bewoners rond alle Nederlandse luchthavens geluidhinder ervaren is een terugkerende enquête nodig. Zo’n terugkerende enquête is een aanvulling op de berekening van de geluidhinder met een blootstelling-responsrelatie, en kan gebruikt worden om vast te stellen of de berekening van de geluidhinder nog klopt. 

Ook kan de enquête in kaart brengen hoe de situatie tussen de luchthavens verschilt. Per luchthaven kan namelijk de hoeveelheid geluid verschillen, maar ook de leefomgeving en de plannen van de luchthavens om uit te breiden of te veranderen. Als het nodig is, kan de informatie uit de enquête worden gebruikt om beleid aan te passen aan de regionale situatie.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Volgens het RIVM is de vierjaarlijkse GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gezondheidsmonitor geschikt als enquête om de ervaren geluidhinder van omwonenden vast te stellen en te vergelijken met de berekende hinder. RIVM doet daarbij voorstellen voor enkele aanpassingen in de GGD Gezondheidsmonitor die nodig zijn om gefundeerde conclusies te kunnen trekken over hinder door vliegtuiggeluid.